خانه  :: اساتید  :: اخبار

کنفرانس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
26 و 27 اردیبهشت 1403;
ارسال شده در مورخه: 01-09-1402

آخرين اخبار با موضوع: اطلاعیه ها/اخبار سایر مراکز

مسابقات "جام بهره وری (بهجام)"

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (25-11-1402)

   

رویداد نیاز محور فناورانه

2و3 اسفند ماه - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (25-11-1402)

   

سومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی

6و7 دیماه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (15-09-1402)

   

اطلاعیه

اطلاعیه خدمات آزمایشگاه مرکزی (01-09-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
اطلاعیه ها/اخبار سایر مراکز

اولین رویداد مهارت آموزی تخصصی