خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمرکز انفورماتیک


تعریف اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱
اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ تعریف گردید.

اکانت ورود به اینترنت و شبکه برای دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۱ که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ثبت نام کرده‌اند، تعریف شده است. برای ورود به شبکه یا اینترنت از شماره دانشجویی و سریال شناسنامه استفاده نمایید. 

نام کاربری : شماره دانشجویی
رمز عبور : سریال شناسنامه( فقط ۶ رقم ) ثبت شده در سامانه گلستان*

* اگر پس از ثبت نام در دانشگاه شناسنامه خود را تعویض کرده‌اید، از سریال شناسنامه قبلی خود استفاده نمایید.

برای تعدادی از دانشجویان که اطلاعات سریال شناسنامه آنها در دسترس نبوده، از کد ملی استفاده شده است.

نکته مهم : در صورتیکه از گوشی های هوشمند جهت ورود به اینترنت استفاده می کنید، در هنگام تایپ نام کاربری و رمز عبور، زبان صفحه کلید را به انگلیسی تغییر دهید.

لطفا قوانین و مقررات مربوط به حساب کاربری را اینجا و سیاستهای پهنای باند دانشگاه را اینجا مطالعه نمایید.

اگر نیاز به استفاده از سرویس vpn دانشگاه را دارید اینجا کلیک کنید.
تعریف اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰
اکانت اینترنت و شبکه کلیه دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تعریف گردید.

اکانت ورود به اینترنت و شبکه برای تمامی دانشجویان ورودی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تعریف شده است. برای ورود به شبکه یا اینترنت از شماره دانشجویی و سریال شناسنامه استفاده نمایید. 

نام کاربری : شماره دانشجویی
رمز عبور : سریال شناسنامه( فقط ۶ رقم ) ثبت شده در سامانه گلستان*

* اگر پس از ثبت نام در دانشگاه شناسنامه خود را تعویض کرده‌اید، از سریال شناسنامه قبلی خود استفاده نمایید.

برای تعدادی از دانشجویان که اطلاعات سریال شناسنامه آنها در دسترس نبوده، از رمزهای تصادفی استفاده شده و نیاز به تعویض رمزعبور خواهند داشت.

نکته مهم : در صورتیکه از گوشی های هوشمند جهت ورود به اینترنت استفاده می کنید، در هنگام تایپ نام کاربری و رمز عبور، زبان صفحه کلید را به انگلیسی تغییر دهید.

لطفا قوانین و مقررات مربوط به حساب کاربری را اینجا و سیاستهای پهنای باند دانشگاه را اینجا مطالعه نمایید.

اگر نیاز به استفاده از سرویس vpn دانشگاه را دارید اینجا کلیک کنید.
تخصیص بسته ترافیک حجمی پشتیبان به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی
بسته ترافیک حجمی پشتیبان به میزان یکصد گیگابایت به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی اضافه شد.

با توجه به درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی و در دسترس بودن پهنای باند اینترنت(به خاطر عدم حضور تمامی دانشجویان در دانشگاه)بسته ترافیک حجمی پشتیبان به میزان یکصد گیگابایت به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی اضافه شد. در صورتیکه ترافیک هفتگی حساب کاربری صفر شود، بسته پشتیبان فعال خواهد شد. بسته مذکور به صورت پشتیبان بوده و مدیریت مصرف آن با خود دانشجو خواهد بود. لازم به ذکر است که تا پایان سال ۱۴۰۰ هیچ گونه ترافیک اضافه‌ای به حساب کاربری دانشجویان تحصیلات تکمیلی اضافه نخواهد شد.
تعریف اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۰
اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۰ تعریف شد.

اکانت ورود به اینترنت و شبکه برای تمامی دانشجویان ورودی سال ۱۴۰۰ که تا تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ثبت نام کرده باشند، تعریف شده است. برای ورود به شبکه یا اینترنت از شماره دانشجویی و سریال شناسنامه استفاده نمایید. 

 

نام کاربری : شماره دانشجویی
رمز عبور : سریال شناسنامه( فقط ۶ رقم ) ثبت شده در سامانه گلستان

برای تعدادی از دانشجویان که اطلاعات سریال شناسنامه آنها در دسترس نبوده، از رمزهای تصادفی استفاده شده و نیاز به تعویض رمزعبور خواهند داشت.

نکته مهم : در صورتیکه از گوشی های هوشمند جهت ورود به اینترنت استفاده می کنید، در هنگام تایپ نام کاربری و رمز عبور، زبان صفحه کلید را به انگلیسی تغییر دهید.

لطفا قوانین و مقررات مربوط به حساب کاربری را اینجا مطالعه نمایید.

اگر نیاز به استفاده از سرویس vpn دانشگاه را دارید اینجا کلیک کنید.
بروزرسانی سرور ایمیل
جهت بروزرسانی سرور ایمیل، روز شنبه مورخ 8 آبان، دسترسی به سرویس ایمیل با اختلال همراه خواهد بود.

جهت بروزرسانی سرور ایمیل، روز شنبه مورخ 8 آبان، دسترسی به سرویس ایمیل با اختلال همراه خواهد بود.
احتمال قطعی سرویس های مرکز انفورماتیک
احتمال قطعی سرویس های مرکز انفورماتیک تا ساعت 2 بعد از ظهر

 بجهت تعویض باتری های ups، احتمال قطعی برق و در نتیجه احتمال قطعی سرویس های مرکز انفورماتیک تا ساعت 2 بعد از ظهر وجود دارد.
تعریف اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۹۹
اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۹۹ تعریف شد.

کانت ورود به اینترنت و شبکه برای تمامی دانشجویان ورودی سال ۹۹ که تا تاریخ ۲۲ آذر ۹۹  ثبت نام کرده باشند، تعریف شده است. برای ورود به شبکه یا اینترنت از شماره دانشجویی و سریال شناسنامه استفاده نمایید. 

 

نام کاربری : شماره دانشجویی
رمز عبور : سریال شناسنامه( فقط ۶ رقم ) ثبت شده در سامانه گلستان

برای تعدادی از دانشجویان که اطلاعات سریال شناسنامه آنها در دسترس نبوده، از رمزهای تصادفی استفاده شده و نیاز به تعویض رمزعبور خواهند داشت.

نکته مهم : در صورتیکه از گوشی های هوشمند جهت ورود به اینترنت استفاده می کنید، در هنگام تایپ نام کاربری و رمز عبور، زبان صفحه کلید را به انگلیسی تغییر دهید.

لطفا قوانین و مقررات مربوط به حساب کاربری را اینجا مطالعه نمایید.

اگر نیاز به استفاده از سرویس vpn دانشگاه را دارید اینجا کلیک کنید.
نصب و بروزرسانی آنتی‌ویروس در داخل دانشگاه
امکان نصب و بروزرسانی آنتی‌ویروس در داخل دانشگاه، برای تمامی کامپیوترها و لپ‌تاپ ها فراهم گردید.

امکان نصب و بروزرسانی آنتی‌ویروس در داخل دانشگاه، برای تمامی کامپیوترها و لپ‌تاپ ها فراهم گردید. برای مشاهده راهنمای نصب لطفا به بانک نرم‌افزار دانشگاه مراجعه نمایید. لازم به ذکر است که پس از نصب و اعمال تنظیمات طبق راهنما، آنتی‌ویروس به صورت خودکار بروزرسانی خواهد شد.

آدرس بانک نرم‌افزار : http://sb.znu.ac.ir (قابل مشاهده فقط از داخل دانشگاه)
بروزرسانی سرویس ایمیل
بجهت بروزرسانی سرور ایمیل، روز دوشنبه دسترسی به سرویس ایمیل با اختلال همراه خواهد بود

بجهت بروزرسانی سرور ایمیل، روز دوشنبه مورخ 27 مرداد، دسترسی به سرویس ایمیل با اختلال همراه خواهد بود.