خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری
آشکار سازی فازی در حسگر های تشدید پلاسمون سطحی با ساختارهای گوناگون  دانشکده علوم (6-2-1400)

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری - گروه فیزیک
باعنوان بررسی ویژگی­ های الکترونی و ترابردی نانوقفس­ های کربنی و سیلیکونی  دانشکده علوم (25-12-1399)

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک
باعنـوان محاسبه پارامترهای تلاطم جو با استفاده از روش دیدسنج چهار روزنه  دانشکده علوم (11-12-1399)

جلسه دفاع از پايان نامه - گروه فیزیک
باعنـوان بررسی اثر پارامترهای لایه‌نشانی بر تشکیل فاز پروسکایت در عملکرد سلولهای خورشیدی پروسکایتی  دانشکده علوم (11-11-1399)