خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


جلسه دفاع از رساله دکتری
تحلیل نظام آموزش متوسطه کشاورزی و طراحی مدلی برای بهبود آن در ایران

تحلیل نظام آموزش متوسطه کشاورزی و طراحی مدلی برای بهبود آن در ایران

ارائه ‌کننده :  اسماعیل اخبار              

دانشجوی رشته (گرایش) : ترویج و آموزش کشاورزی     

استاد راهنما :       دکتر علی شمس                                

استادان مشاور : دکتر شادعلی توحیدلو، دکتر غلامرضا مجردی و دکتر حلیمه رزمی      

لینک پخش آنلاین از گوگل میت:  

  https://meet.google.com/kxg-mkqg-xwd

 

روز :        چهارشنبه مورخ :    1402/06/29              ساعت :   13          مکان : سالن آمفی‌تئاتر دانشکده کشاورزی
جلسه دفاع از رساله دکتری
بررسی اثر تغییرات دما و دی اکسید کربن بر کارایی علف کش توتال در کنترل علفهای هرز

عنوان : بررسی اثر تغییرات دما و دی اکسید کربن بر کارایی علف کش توتال در کنترل علفهای هرز

ارائه کننده : یوسف قاضی خانلو ثانی

دانشجوی رشته (گرایش) : زراعت گرایش اکولوژی گیاهان زراعی

استاد راهنما :       دکتر خلیل جمشیدی، دکتر علیرضا یوسفی                                              

استاد مشاور :       دکتر فرید شکاری، dr Jose Louis Gonzalez Andujar، Nicholas E. Korres                                

روز :                سه شنبه مورخ :    28/06/1402         ساعت :  10-8                       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شبیه‌سازی دینامیک کربن و نیتروژن با استفاده از مدل هایCentury و RothC در کاربری های متفاوت منطقه. . .

ارائه کننده : پوریا شهسواری

دانشجوی رشته (گرایش) : مدیریت خاک (ارزیابی اراضی و پدومتری)

استاد راهنما :       محمد امیر دلاور                                             

استاتید مشاور : دکتر پرویز کرمی و دکتر کمال نبی­اللهی                        

روز :        دوشنبه    مورخ :     1402/6/27   ساعت :     12         مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی