خانه  :: اساتید  :: اخبار

گزارش برگزاری سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار R
-با همکاري معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزي و انجمن علمي و آموزش هاي آزاد دانشکده کشارزي، در روز چهارشنبه مورخ 3 خرداد 1402 ، سخنراني علمي و کارگاه آموزشي آشنایی با نرم افزار R و کاربرد آن در اجراي طرح و تجزيه آزمايش هاي کشاورزي" در سالن کامپيوتر دانشکده کشاورزي توسط جناب آقاي دکتر محمد باقر زندي با مشارکت اعضاي هيات علمي و کارشناسان و دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده هاي کشاورزي، فني و علوم ورزشي برگزار شد.

این کارگاه يک روزه در دو بخش صبح و بعد از ظهر که در قالب تئوری/ عملی برنامه‌ریزی شده بود، با هدف آشنایی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان با نرم افزار R و راهنمايي در بکارگيري آن در اجراي طرح هاي آزمايشي برگزار گردید. عناوین مطرح شده در بخش اول این کارگاه، شامل مبانی R، آشنايي با نرم افزار R و لزوم يادگيري آن و کاربا توابع و پلات ها بود. در بخش دوم نیز، کارگاه با تجزیه و تحلیل های طرح هاي آماري کشاورزي با R دنبال شد.


ارسال شده در مورخه: 08-03-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

تحلیل نظام آموزش متوسطه کشاورزی و طراحی مدلی برای بهبود آن در ایران (28-06-1402)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

بررسی اثر تغییرات دما و دی اکسید کربن بر کارایی علف کش توتال در کنترل علفهای هرز (27-06-1402)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شبیه‌سازی دینامیک کربن و نیتروژن با استفاده از مدل هایCentury و RothC در کاربری های متفاوت منطقه. . . (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

شناسایی موانع اجتماعی اجرای طرح های سازگاری با کم آبی و عوامل رفتاری موثر بر آن در بخش کشاورزی. . . (18-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

اولین رویداد خدمات برون دانشگاهی و انتقال دانش