خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


جلسه دفاع از رساله دکتری
تحلیل آسیب‌پذیری و تاب‌آوری معیشت خانوارهای روستایی حوضه دریاچه ارومیه در اثر تغییرات اقلیمی و ...

عنوان : تحلیل آسیب‌پذیری و تاب‌آوری معیشت خانوارهای روستایی حوضه دریاچه ارومیه در اثر تغییرات اقلیمی و خشک شدن دریاچه

ارائه کننده : حلیمه رزمی

دانشجوی رشته (گرایش) : ترویج و آموزش کشاورزی

استاد راهنما :دکتر علي شمس                                           

استاد مشاور :دکتر مرتضی مولایی                                      

روز : دوشنبه               مورخ : 17 خردادماه 1400            ساعت :17            مکان : بصورت مجازي در سامانه نيما
مزرعه در مسیر کشاورزی پایدار
بازدید از موفقیت های مزرعه در کشت بیش از 100 هکتار محصولات زراعی. . .

       بازدید از موفقیت های مزرعه در کشت بیش از 100 هکتار محصولات زراعی. همراهی همه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده کشاورزی موجب دلگرمی و امتنان است.        

زمان: چهارشنبه 5 خرداد ساعت 11 تا 12، حرکت با وسیله شخصی از جلوی درب ساختمان شماره 1 دانشکده کشاورزی (قدیم)
روزهای حضور همکاران دانشکده کشاورزي در دوران کرونا
-

ردیف

حوزه کاری               

نام کارمند        

روزهای حضور       

تلفن دفتر      

1

  حوزه ریاست                           

دکتر واعظی

( رییس دانشکده)

همه روزه               

2348

2

 

آقای خدایی

همه روزه

2348

3

حوزه آموزش             

دکتر برزگر

(معاون آموزش)

همه روزه

2818

4

 

خانم حقگویی

شنبه- یکشنبه- سه شنبه        

2398

5

 

خانم محمدی

یکشنبه- سه شنبه- شنبه    

2240

6

 

خانم باقری

یکشنبه - سه شنبه- چهار شنبه   

4535

7

 

آقای قوامی

کلیک کنید

2368

8

حوزه پژوهش             

دکتر نیکبخت

(معاون پژوهش)

همه روزه              

2804

9

 

خانم شکوری

شنبه- دو شنبه- چهار شنبه   

2553

10

 

آقای سعادتی

شنبه- دو شنبه- سه شنبه   

2461

11

 

آقای مرادی

شنبه- دو شنبه- سه شنبه   

2481

12

گروه اب                

دکتر کرباسی

شنبه- یکشنبه- سه شنبه        

2388

13

 

آقای حسنی

شنبه- دو شنبه- چهار شنبه   

4267

14

گروه خاک               

خانم دکتر علمداری

شنبه- دو شنبه- چهار شنبه   

2717

15

 

خانم حسینی

شنبه- دو شنبه- چهار شنبه   

2304

16

 

آقای قزلباش

همه روزه               

2347

17

گروه تولید و ژنتیک گیاهی                (زراعت و اصلاح)

دکتر یوسفی

شنبه- یکشنبه-دو شنبه- سه شنبه        

4546

18

 

دکتر زنگانی

   یکشنبه دوشنبه- چهار شنبه    

4565

19

 

خانم دکتر عظیم خانی

شنبه- دو شنبه- سه شنبه      

4566

20

 

خانم شفیعی

شنبه- دو شنبه- سه شنبه      

4554

21

گروه باغبانی       

خانم دکتر قهرمانی

   یکشنبه دوشنبه- چهار شنبه     

4547

22

 

خانم ندیرخانلو

شنبه- دو شنبه- چهار شنبه   

4567

23

 

خانم خالقی

یکشنبه - سه شنبه- چهار شنبه   

4533

24

گروه گیاهپزشکی    

دکتر دولتی

شنبه- یکشنبه-دو شنبه- سه شنبه        

2433

25

 

آقای نوری

شنبه- دو شنبه- چهار شنبه   

2265

26

 

آقای کریمی

شنبه- دو شنبه- چهار شنبه          

2246

27

گروه علوم دامی      

دکتر زندی

یکشنبه-دو شنبه- سه شنبه

4505-4506

28

 

خانم سیامکی

یکشنبه - سه شنبه- چهار شنبه   

4232

29

 

آقای مسلمی

شنبه- یکشنبه- سه شنبه        

2233

30

 

آقای سعید محمدی

   یکشنبه دوشنبه- چهار شنبه          

2345-4052

31

گروه صنایع غذایی    

خانم دکتر بی مکر

شنبه- یکشنبه- سه شنبه        

2651

32

 

خانم صالحی

شنبه- یکشنبه- سه شنبه        

4023

33

گروه ترویج      

دکتر بادسار

- یکشنبه-دو شنبه- سه شنبه- چهارشنبه      

4338

34

 

خانم فرخ نیا

- یکشنبه-دو شنبه- سه شنبه- چهارشنبه

4573

35

حوزه اداری   

آقای مصطفی کریمی

شنبه- دو شنبه- چهار شنبه          

2246

36

 

آقای رضایی

شنبه- دو شنبه- چهار شنبه     

2424

37

 

آقای مرادلو

شنبه- دو شنبه- چهار شنبه             

4551

38

حوزه گلخانه پژوهشی گلخانه      

اقای موسوی

شنبه- دو شنبه- چهار شنبه      

4533-4567

39

حوزه مزرعه آموزشی  

مهندس امانلو

همه روزه                

4387

40

 

دکتر علیاری

همه روزه    

4391

 نحوه ارتباط با کارشناسان آموزش و رفع مشکلات آموزشی
قابل توجه دانشجویان دانشکده کشاورزی

زمان حضور ثابت کارشناسان در طول هفته تا اطلاع ثانوی

شماره تماس

نام کارشناس

ایام هفته

2398

خانم حقگویی

شنبه

2240

2398

4535

2268

خانم محمدی

حقگویی

خانم باقری

آقای قوامی

یکشنبه

2268

 

آقای قوامی

 

دوشنبه

2398

4535

2240

 

خانم حقگویی

خانم باقری

خانم محمدی

سه شنبه

2240

2268

4535

خانم محمدی

آقای قوامی

خانم باقری

چهارشنبه

 

با توجه به حضور یک سوم کارمندان، کارشناسان آموزش پاسخگوی کلیه دانشجویان دانشکده کشاورزی بدون توجه به رشته آنها خواهند بود .

در ضمن دانشجویان در روزهای شنبه، دوشنبه و سه شنبه میتوانند با دفتر معاونت آموزشی 2818 تماس بگیرند.

 
نحوه ارتباط با کارشناسان آموزش و رفع مشکلات آموزشی
قابل توجه دانشجویان دانشکده کشاورزی

 

زمان حضور کارشناسان در طول هفته (25 الی 29 اردیبهشت)

شماره تماس

نام کارشناس

ایام هفته

2240 -2398

خانم محمدی- خانم حقگوئی

شنبه

2398

خانم حقگویی

یکشنبه

2268-4535

آقای قوامی- خانم باقری

دوشنبه

2268- 2398- 2240

آقای قوامی- خانم حقگویی- خانم باقری

سه شنبه

4535-2268- 2240

آقای قوامی- خانم محمدی- خانم باقری

چهارشنبه

 

با توجه به حضور یک سوم کارمندان، کارشناسان آموزش پاسخگوی کلیه دانشجویان دانشکده کشاورزی بدون توجه به رشته آنها خواهند بود.

در ضمن دانشجویان در روزهای شنبه، دوشنبه و سه شنبه می توانند با دفتر معاونت آموزشی 2818 تماس بگیرند

 
قابل توجه دانشجویان دکتری گروه تولید و ژنتیک گیاهی
آزمون جامع در مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ برگزار خواهد شد. دانشجویان متقاضی ضروری است. . .

 

به اطلاع دانشجویان دکتری گروه تولید و ژنتیک گیاهی می رساند  آزمون جامع در مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ برگزار خواهد شد. دانشجویان متقاضی ضروری است تا پایان اردیبهشت ماه درخواست خود را به استاد راهنما ارائه نمایند.

 
نحوه ارتباط با کارشناسان آموزش و رفع مشکلات آموزشی
قابل توجه دانشجویان دانشکده کشاورزی

زمان حضور کارشناسان در طول هفته (18 الی 22 اردیبهشت)

شماره تماس

نام کارشناس

ایام هفته

2240

خانم محمدی

شنبه

2240- 4535

خانم محمدی- خانم باقری

یکشنبه

2268

آقای قوامی

دوشنبه

2268

آقای قوامی

سه شنبه

4535-2268

آقای قوامی- خانم باقری

چهارشنبه

 

با توجه به حضور یک سوم کارمندان، کارشناسان آموزش پاسخگوی کلیه دانشجویان دانشکده کشاورزی بدون توجه به رشته آنها خواهند بود.

در ضمن دانشجویان در روزهای شنبه، دوشنبه و سه شنبه می توانند با دفتر معاونت آموزشی 2818 تماس بگیرند
نحوه ارتباط با کارشناسان آموزش و رفع مشکلات آموزشی
قابل توجه دانشجویان دانشکده کشاورزی

 

زمان حضور کارشناسان در طول هفته (11 الی 15 اردیبهشت)

شماره تماس

نام کارشناس

ایام هفته

2240

خانم محمدی

شنبه

2268

آقای قوامی

یکشنبه

2268- 4535

آقای قوامی- خانم باقری

دوشنبه

4535-2240

خانم محمدی- خانم باقری

چهارشنبه

 

با توجه به حضور یک سوم کارمندان، کارشناسان آموزش پاسخگوی کلیه دانشجویان دانشکده کشاورزی بدون توجه به رشته آنها خواهند بود.

در ضمن دانشجویان در روزهای شنبه، دوشنبه می توانند با دفتر معاونت آموزشی 2818 تماس بگیرند
نحوه ارتباط با کارشناسان آموزش و رفع مشکلات آموزشی
قابل توجه دانشجویان دانشکده کشاورزی

زمان حضور کارشناسان در طول هفته (4 الی 8 اردیبهشت)

 

شماره تماس

نام کارشناس

ایام هفته

2398

2240

خانم حقگویی

خانم محمدی

شنبه

2268

آقای قوامی

یکشنبه

2268

آقای قوامی

دوشنبه

2398

4535

خانم حقگویی

خانم باقری

سه شنبه

2240

4535

خانم محمدی

خانم باقری

چهارشنبه

 

با توجه به حضور یک سوم کارمندان، کارشناسان آموزش پاسخگوی کلیه دانشجویان دانشکده کشاورزی بدون توجه به رشته آنها خواهند بود.

در ضمن دانشجویان در روزهای شنبه، دوشنبه و سه شنبه میتوانند با دفتر معاونت آموزشی 2818 تماس بگیرند.
مصاحبه "شبکه ترویج صنعت گوسفند استرالیا"
با دکتر رضا معصومی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، موضوع مصاحبه: سیستم های پرورش گوسفند و بز در ایران

Sheep Connect NSW که به عنوان "شبکه ترویج صنعت گوسفند استرالیا" شناخته می­شود، با عضویت بیش از 2200 دامدار، نقش مهمی در ترویج یافته­ های پژوهشی در میان کارشناسان و دامداران این کشور دارد. در این مصاحبه که توسط دکتر فیونا مکارتر، هماهنگ کننده این شبکه، با دکتر رضا معصومی عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان انجام شده است، سیستم­های پرورش گوسفند در ایران، خصوصیات نژادهای مهم گوسفند و بز ایران، وضعیت مراتع و مدیریت آنها، پروژه اصلاح نژاد گوسفند افشاری، پرورش صنعتی گوسفند در ایران، وضعیت بکارگیری تکنولوژی­های تولید مثلی در گله ­های گوسفند ایران، موانع گسترش صنعت گوسفند ایران و چالش­های پیش رو، مورد بحث قرار گرفته است.

 

      بر اساس شواهد علمی موجود، گوسفند و بز در حدود 9000 تا 11000 سال پیش از میلاد مسیح در بخش­هایی از بین النهرین و مناطق زاگرس ایران اهلی شده است.  تنوع وسیع آب و هوایی و اقلیم مناطق مختلف کشور ایران موجب تکامل 28 نژاد متمایز گوسفند (گوشتی، دو منظوره گوشتی- پشمی،  شیری  و نژاد پوستی) و 20 نژاد بز (شیری، گوشتی و تولید کننده موهر و کشمیر) گردیده است. پرورش گوسفند و بز در ایران عمدتا به دو روش روستایی و عشایری انجام می­گیرد. پرورش نیمه صنعتی گوسفند و بز نیز اغلب در پرواربندی­ها و مزارع صورت میگیرد. اگرچه، با توجه به افزایش تقاضا جهت گوشت قرمز، پرورش گوسفند در مناطقی از کشور به صورت صنعتی در حال توسعه می­باشد. در سیستم صنعتی پرورش گوسفند و بز، عملکرد تولید مثلی، یکی از فاکتورهای تعیین کننده سودآوری و میزان تولید می­باشد. در اغلب نژادهای گوسفند ایران، عملکرد تولید مثلی پایین بوده و فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد. تنها پروژه انجام گرفته در خصوص اصلاح نژاد و بهبود عملکرد تولید مثلی گوسفند در ایران، پروژه "اصلاح نژاد گوسفند افشاری" می­باشد که با همکاری مشترک دانشگاه زنجان و سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان انجام گرفته است. نتایج درخشان این پروژه موجب رونق صنعت گوسفنداری و جهش تولید در این حوزه از کشاورزی در سراسر کشور گشته و به عنوان برگ زرینی از افتخارات دانشگاه زنجان و جهاد کشاورزی استان زنجان می­باشد.

دانلود فایل مصاحبه

برای دسترسی به مشروح مصاحبه اینجا را کلیک نمایید

 

 
نحوه ارتباط با کارشناسان آموزش و رفع مشکلات آموزشی
قابل توجه دانشجویان دانشکده کشاورزی

 

زمان حضور کارشناسان در طول هفته (28 الی 1 اردیبهشت)

شماره تماس

نام کارشناس

ایام هفته

2398

خانم حقگویی

شنبه

2398

خانم حقگویی

یکشنبه

2268

آقای قوامی

دوشنبه

2268

4535

آقای قوامی

خانم باقری

سه شنبه

 4535

2240

خانم باقری

خانم محمدی

چهارشنبه

 

 

 

با توجه به حضور یک سوم کارمندان، کارشناسان آموزش پاسخگوی کلیه دانشجویان دانشکده کشاورزی بدون توجه به رشته آنها خواهند بود.

در ضمن دانشجویان در روزهای شنبه، دوشنبه و سه شنبه میتوانند با دفتر معاونت آموزشی 2818 تماس بگیرند
نحوه ارتباط با کارشناسان آموزش و رفع مشکلات آموزشی
قابل توجه دانشجویان دانشکده کشاورزی

زمان حضور کارشناسان در طول هفته (21 الی 25 فروردین)

شماره تماس

نام کارشناس

ایام هفته

2240

خانم محمدی

شنبه

2240

2268

4535

خانم محمدی

آقای قوامی

خانم باقری

یکشنبه

2398

خانم حقگویی

دوشنبه

2398

خانم حقگویی

سه شنبه

2268- 4535

خانم باقری- آقای قوامی

چهارشنبه

 

با توجه به حضور یک سوم کارمندان، کارشناسان آموزش پاسخگوی کلیه دانشجویان دانشکده کشاورزی بدون توجه به رشته آنها خواهند بود

در ضمن دانشجویان در روزهای شنبه، دوشنبه و سه شنبه میتوانند با دفتر معاونت آموزشی 2818 تماس بگیرند.​