خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


جلسه دفاع از رساله دکتری
ارزیابی ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از برخی داده های اگرومورفولوژیک، متابولیک و . .

 

عنوان: ارزیابی ژنوتیپ‌­های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) با استفاده از برخی داده­‌های اگرومورفولوژیک، متابولیک و نشانگرهای مولکولی

ارائه کننده : زهرا طاهرنژاد

دانشجوی رشته (گرایش) : اصلاح نباتات (ژنتیک بیومتری)

استاد راهنما :        دکتر جلال صبا- دکتر مهرشاد زین­العابدینی

استاد مشاور :       دکتر محمدرضا غفاری- دکتر سید سعید پورداد

روز :   یک شنبه      مورخ :25/9/1397 ساعت :    10      مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 
برگزاری همایش ملی در دانشگاه زنجان
ارائه جدیدترین دست آوردهای علمی- پژوهشی در زمینه ناهنجاری های متابولیکی و گوارشی در دام و طیور 22 آذرماه 97

 

اولین همایش ملی ناهنجاری های متابولیکی دام و طیور با هدف ارائه جدیدترین دست آوردهای علمی- پژوهشی در زمینه ناهنجاری های متابولیکی و گوارشی  در دام و طیور با حضور اساتید مطرح و برجسته کشور در تاریخ 22 آذرماه 97 برگزار می گردد.

 

 
جلسه دفاع از رساله دکتری
تعیین خود (نا)سازگاری برخی از ارقام و ژنوتیپ¬های امیدبخش زردآلو به کمک نشانگرهای مولکولی و روش تلاقی کلاسیک

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تعیین خود (نا)سازگاری برخی از ارقام و ژنوتیپ­های امیدبخش زردآلو به کمک نشانگرهای مولکولی و روش تلاقی کلاسیک

 

ارائه کننده : محمد زرین­بال

دانشجوی رشته (گرایش) : فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

استاد راهنما :        آقای دکتر علی سلیمانی و آقای دکتر بهرام باغبان کهنه­روز                                                         

استاد مشاور :       آقای دکتر جلیل دژم­پور                                          

روز :   یکشنبه        مورخ : 18/09/1397                ساعت : 13:30      مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
جلسه دفاع از رساله دکتری
مطالعه کیفیت نانوایی ارقام گندم ایرانی با استفاده از توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی HMW-گلوتنین

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : مطالعه کیفیت نانوایی ارقام گندم ایرانی با استفاده از توالی نوکلئوتیدی و آمینواسیدی HMW-گلوتنین

ارائه کننده : سیده مریم یوسف موسوی

دانشجوی رشته (گرایش) :  رشته اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

استاد راهنما :   دکتر بهرام ملکی زنجانی                                           

استاد مشاور :   دکتر عباس بهاری     

روز : دوشنبه      مورخ :12/9/97             ساعت : 14       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی