خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


گروه علوم دامی دانشگاه زنجان برگزار می کند
وبینار تخصصی با موضوع: Honeybee queen,virus infection and next generation transcriptional changeجلسه دفاع از رساله دکتری
غربال گری ارقام و لاین های مختلف لوبیا نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و بررسی بیان ژن های مرتبط . . .

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : غربال­گری ارقام و لاین­های مختلف لوبیا نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و بررسی بیان ژن­های مرتبط با مقاومت در دو لاین حساس و متحمل لوبیا

ارائه کننده : ندا زند

دانشجوی رشته: بیماری­شناسی گیاهی         

اساتید راهنما : دکتر رقیه همتی - دکتر حسین جعفری                                                                             

روز : سه شنبه   مورخ :30/11/1397       ساعت : 14-12       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : انتقال ژن سرم آلبومین انسانی (HSA) به گیاه برنج و بررسی بیان آن در آندوسپرم

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : انتقال ژن سرم آلبومین انسانی (HSA) به گیاه برنج و بررسی بیان آن در آندوسپرم

ارائه کننده : مهرناز انتصاری

دانشجوی رشته (گرایش) : رشته اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

استاد راهنما : دکتر بهرام ملکی زنجانی- دکتر بهزاد قره یاضی

استاد مشاور : دکتر مطهره محسن پور

روز :یکشنبه      مورخ :28/11/97              ساعت : 12    مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده کشاورزی جدید
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان: بررسی کمی برخی از سازوکارهای ریشه ذرت در پاسخ به تنش اسمزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

بررسی کمی برخی از سازوکارهای ریشه ذرت در پاسخ به تنش اسمزی

 

ارائه کننده : سعیده مرزوان

دانشجوی رشته (گرایش) : فیزیک و فرسایش خاک

استاد راهنما :   دکتر محمدحسین محمدی                          مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

استاد مشاور : دکتر فرید شکاری                                       

روز : شنبه        مورخ :       27/11/97         ساعت : 14-12
جلسه دفاع از رساله دکتری
تأثیر تیمارهای پس از برداشت آب گرم، نیتریک اکسید و گاما آمینو بوتیریک اسید بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه. . .

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : تأثیر تیمارهای پس از برداشت آب گرم، نیتریک اکسید و گاما آمینو بوتیریک اسید بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه زغال اخته (Cornus mas L.)

ارائه کننده : فرشاد کاکاوند

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

استاد راهنما : دکتر ولی ربیعی، دکتر فریبرز زارع نهندی                                     

استاد مشاور : دکتر فرهنگ رضوی، دکتر مرتضی سلیمانی اقدم                          

روز : چهارشنبه  مورخ :     24/11/97     ساعت :       14        مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری گیاهان زینتی
ارائه کننده : مجید بهادران

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان :

ارزیابی شاخص مقاومت به آلودگی هوا، پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی تعدادی از گونه‌های درختان زینتی به منظور سنجش سلامت محیط

ارائه کننده : مجید بهادران

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم باغبانی (گیاهان زینتی)

اساتید راهنما : دکتر سید نجم الدین مرتضوی - دکتر یعقوب حاجی زاده

استاد مشاور :   دکتر آزاده توکلی

روز : یکشنبه    مورخ : 28/11/97      ساعت : 10-12       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : نقشه یابی ارتباطی برای تحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای برنج

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : نقشه ­یابی ارتباطی برای تحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ­ای برنج

ارائه کننده : ملیحه اسلامی

دانشجوی رشته (گرایش) : اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)

استاد راهنما :   دکتر محمدرضا عظیمی- دکتر اسدالله احمدی­خواه                                     

استاد مشاور : دکتر عباس سعیدی                                            

روز : سه ­شنبه          مورخ : 23/11/97               ساعت :  15:30           مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جدید
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان: ارزیابی تحمل به شوری در بادام رقم شاهرود-12 روی برخی از پایه‌های پرونوس

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان: ارزیابی تحمل به شوری در بادام رقم شاهرود-12 روی برخی از پایه‌های پرونوس

 

ارائه کننده: طاهر سقلی

دانشجوی رشته (گرایش): علوم باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

اساتید راهنما: دکتر محمد اسماعیل امیری، دکتر علی ایمانی

اساتید مشاور: دکتر حامد رضایی، دکتر علی مؤمن پور

روز: سه شنبه  مورخ:30/11/1397   ساعت: 12:00-10:00           مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : تأثیر الیسیتورهای کیتوزان، متیل جاسمونات و عصاره مخمر بر افزایش محتوای ماده مؤثره و بیان . . .

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : تأثیر الیسیتورهای کیتوزان، متیل جاسمونات و عصاره مخمر بر افزایش محتوای ماده مؤثره و بیان ژن­های درگیر در مسیر بیوسنتز گلیکوزیدهای استویول در گیاه استویا تحت شرایط کشت در شیشه

ارائه کننده : دیاکو رسولی

دانشجوی رشته: بیوتکنولوژی         گرایش: کشاورزی

اساتید راهنما : دکتر بهرام ملکی- دکتر حسین جعفری                                        

استاد مشاور :   دکتر عباس بهاری                                    

روز : چهارشنبه  مورخ :24/11/1397       ساعت : 10-12       مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان:آنالیز پروتئوم کشت سلولی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به الیسیتورهای متیل جاسمونات و...

عنوان : آنالیز پروتئوم کشت سلولی گیاه ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به الیسیتورهای متیل جاسمونات و عصاره مخمر

ارائه کننده : عاطفه پورجبار

دانشجوی رشته (گرایش) : زراعت و اصلاح نباتات- بیوتکنولوژی کشاورزی

استاد راهنما :   دکتر محمدرضا عظیمی، دکتر علی مصطفایی                                             

استاد مشاور :   دکتر دانیال کهریزی، دکتر کیانوش چقامیرزا                                

روز : سه‌شنبه  مورخ :23/11/97      ساعت :  13             مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی