خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


مراسم معارفه دانشجویان ورودی جدید دانشکده کشاورزی
زمان: دوشنبه 29 مهر 1398 ساعت 10:30، مکان: سالن غدیر کتابخانه مرکزیجلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان:اثر برخی محرک ها و عصاره گیاهان دارویی بر عمر ماندگاری گل شاخه بریده ژربرا

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان:اثر برخی محرک­ها و عصاره گیاهان دارویی بر عمر ماندگاری گل شاخه بریده ژربرا

ارائه کننده:

میثم محمدی

دانشجوی رشته علوم باغبانی-گرایش گیاهان زینتی

 

استاد راهنما:

دکتر میترا اعلائی ( استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه زنجان)

استاد مشاور:

دکتر مهدی صیدی (دانشیار گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه ایلام)

روز: چهارشنبه مورخ:24/07/1398 ساعت:13-11 مکان:سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : ارزیابی تنوع ژنتیکی، مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های بومی شیرین بیان ایران با استفاده از . . .

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان :  ارزیابی تنوع ژنتیکی، مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های بومی شیرین بیان ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR  و اسید گلیسیریزیک

ارائه کننده : قاسم اقلیما

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم باغبانی – فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی

استاد راهنما :   دکتر محسن ثانی‌خانی – دکتر عزیزاله خیری

استاد مشاور :   دکتر جواد هادیان – دکتر میترا اعلائی

روز : چهارشنبه         مورخ : 24/7/98               ساعت : 15-13        

 مکان : سالن آمفی تئاتر ساختمان دانشکده کشاورزی جدید
گزارش فرصت مطالعاتي از دانشگاه زوریخ
ارائه کننده : آقای دکتر بهنام رستمی عضو هیأت علمی گروه علوم دامیجلسه معارفه دکتر مهدی اسلامی زاد
پژوهشگر پست دکتری از طرف موسسه الکساندر فون هامبولدت آلمان