خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


با توجه به تقدیر از دانشجویان پژوهشگر و فناور برتر در هفته پژوهش. . .
مهلت ارسال مدارک تا ساعت 12 چهارشنبه، 20 آذرماه

با توجه به تقدیر از دانشجویان پژوهشگر و فناور برتر در هفته پژوهش، دانشجویانی که دارای  شرایط مذکور در فایل پی دی اف شیوه نامه  می باشند می توانند مدارک خود را جهت ارزیابی تا ساعت 12 تاریخ 20 آذرماه به صورت لوح فشرده به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل نمایند.

دانلود فایل شیوه نامه

جدول پرسشنامه شماره یک

جدول پرسشنامه شماره دو

 
سخنرانی علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
سخنرانی علمی توسط آقای دکتر جواد نجفی، پژوهشگر دپارتمان بیولوژی سلولی و مولکولی دانشگاه NTNU کشور نروژبزرگداشت روز جهانی خاک
16 آذر 1398 - ساعت 9الی 11