خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


گزارش فرصت مطالعاتي از دانشگاه اوترخت هلند
روح اله رضائي عضو هیات علمی گروه ترويج، ارتباطات و توسعه روستاييبازدید هنرجویان هنرستان دخترانه رضوان
بازدید هنرجویان هنرستان دخترانه رضوان از گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی و مزرعه کشاورزی دانشگاه زنجان

 

به منظور معرفی گروه‌های مختلف دانشکده کشاورزی، با هماهنگی به عمل آمده توسط معاون محترم آموزشی دانشکده، تعداد 35 نفر از هنرجویان و هنرآموزان هنرستان دخترانه رضوان زنجان، در روزهای سه‌شنبه 1398/11/15 و یکشنبه 1398/11/20، از مجموعه آزمایشگاه‌های گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی و هم چنین امکانات مزرعه آموزشی-تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه، بازدید بعمل آوردند. در این بازدید سرکار خانم دکتر بی‌مکر (مدیر محترم گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی) و سرکار خانم مهندس صالحی (کارشناس محترم آزمایشگاه علوم و مهندسی صنایع غذایی) و جناب آقای مهندس نصیری (کارشناس مزرعه آموزشی-تحقیقاتی کشاورزی) توضیحات لازم را ارائه نموده و به سئوالات بازدیدکنندگان پاسخ فرمودند.

در ادامه آلبوم تصاویر بازدید از لینک قابل مشاهده است.