خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


جلسه دفاع از رساله دکتری اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری

عنوان : ترکیب‌پذیری و هتروزیس شاخص های مقاومت به تنش خشکی در آفتابگردان

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

 

عنوان : ترکیب‌پذیری و هتروزیس شاخص­های مقاومت به تنش خشکی در
آفتابگردان

ارائه کننده : محمد عابدینی اسفهلانی

دانشجوی رشته (گرایش) : اصلاح نباتات-ژنتیک بیومتری

استاد راهنما :            دکتر رضا فتوت                                              مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

استاد مشاور :           دکتر مسعود سلطانی نجف‌آبادی و دکتر علیرضا توکلی

روز :    یکشنبه                                                          مورخ : 29/11/1396                                                 ساعت : 6 بعد از ظهر

 

 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی

عنوان : بررسی پایداری نانوامولسیون اولئیک اسید به عنوان نانوحامل ترکیبات فراسودمند غذایی

جلسه دفاع از پایان نامه

 

 

عنوان : بررسی پایداری نانوامولسیون اولئیک اسید به عنوان نانوحامل ترکیبات فراسودمند غذایی

ارائه کننده : فائزه گوهری

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی

استاد راهنما : دکتر ایمان شهابی قهفرخی- دکتر فرامرز دوبختی

                                    مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی                                                        

روز :    چهارشنبه                                                       مورخ :25/11/96                                                       ساعت :10-9

 
جلسه دفاع از رساله دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی

عنوان : تأثیر سایکوسل و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه. . .

عنوان : تأثیر سایکوسل و اسید سالیسیلیک بر برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی

ارائه کننده : علی جلالوند

دانشجوی رشته (گرایش) : زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)

استاد راهنما :   دکتر بابک عندلیبی                                            

استاد مشاور : دکتر افشین توکلی و دکتر پرویز مرادی                                 

روز : 24    مورخ : بهمن                     ساعت :    14-16            مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی