خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی

عنوان : تعیین نیاز الیاف مؤثر فیزیکی میش های آبستن، شیرده و بره های پرواری نژاد سنگسری

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : تعیین نیاز الیاف مؤثر فیزیکی میش­های آبستن، شیرده و بره­های پرواری

نژاد سنگسری

ارائه کننده : غلامحسین ایراجیان

دانشجوی رشته (گرایش) :علوم دامی(تغذیه دام)

استاد راهنما :        دکتر حمید امانلو – دکتر اسدا.. تیموری یانسری                                                       

استاد مشاور :       دکتر حمید رضا میرزایی الموتی – دکتر هرمز منصوری                                              

روز :   چهارشنیه              مورخ :         29/6/96        ساعت :    15   مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 
جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی

عنوان : استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در دوره پروار بزغاله و بزهای شیری بر عملکرد رشد، . . .

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در دوره پروار بزغاله و بزهای شیری بر عملکرد رشد، متابولیت های خونی، کمیت و کیفیت شیر و گوشت

ارائه کننده : امیر اکبری افجانی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم دامی (تغذیه دام)

استاد راهنما :        دکتر حمید امانلو-دکتر ابوالفضل زالی                                                  

استاد مشاور :       دکتر حمیدرضا میرزایی الموتی و دکتر مهدی گنج خانلو                        

روز :   چهارشنبه         مورخ : 29/6/1396   ساعت :  17 الی19  مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی
جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی
راهکارهای تغذیه ای برای بهبود وضعیت لیپولیتیکی و عملکرد گاوهای تازه زای هلشتاین

 

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : راهکارهای تغذیه­ای برای بهبود وضعیت لیپولیتیکی و عملکرد گاوهای تازه­زای هلشتاین

ارائه کننده : نجمه اسلامیان فارسونی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم دامی (تغذیه دام)

استاد راهنما :        دکتر حمید امانلو                                                   

استاد مشاور :       دکتر احسان محجوبی و دکتر نوئلیا سیلوا دلریو                                   

روز :   چهارشنبه         مورخ : 29/6/1396   ساعت :  13-11        مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 

 
جلسه دفاع از رساله دکتری بیماری شناسی گیاهی
تأثیر چند گونه ویروس پیچیدگی برگ (زرد) گوجه‌فرنگی بر بیان برخی ژن‌ها و میکروآر.ان.ای‌های میزبان در ارقام مقاوم

 

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : تأثیر چند گونه ویروس پیچیدگی برگ (زرد) گوجه‌فرنگی بر بیان برخی ژن‌ها و میکروآر.ان.ای‌های میزبان در ارقام مقاوم و حساس گوجه‌فرنگی

ارائه کننده : نفیسه طوسی

دانشجوی رشته (گرایش) : بیماری شناسی گیاهی

استاد راهنما :        آقای دکتر امید عینی                                                      

اساتید مشاور : آقای دکتر رحیم احمدوند و آقای دکتر سید علی اکبر بهجت‌نیا

روز :   چهارشنبه   مورخ : 29/6/96    ساعت :  15- 13   مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 

 
جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی
عنوان : استراتژی های تغذیه ای برای کاهش توازن منفی پروتئین در گاوهای دوره انتقال

 

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : استراتژی­های تغذیه­ای برای کاهش توازن منفی پروتئین در گاوهای دوره انتقال

ارائه کننده : طاهره امیرآبادی فراهانی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم دامی (تغذیه دام)

استاد راهنما :        دکتر حمید امانلو                                                   

استاد مشاور :       دکتر مهدی کاظمی بن چناری                      

روز :   چهارشنبه         مورخ : 29/6/1396   ساعت :  11-9        مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 

 
جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی

ایجاد و بررسی درون شیشه‌ای تعدادی از جهش‌‌یافته‌های ژنومی باکتری Erwinia amylovora در برهمکنش بیمارگر-میزبان

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

ایجاد و بررسی درون شیشه‌ای تعدادی از جهش‌‌یافته‌های ژنومی باکتری

 Erwinia amylovora در برهمکنش بیمارگر-میزبان

ارائه کننده : اعظم طاهری شهرستانی

دانشجوی رشته (گرایش) : بیماریشناسی گیاهی

استاتید راهنما : دکتر حمید عبداللهی- دکتر باقر یخچالی

استاتید مشاور :        دکتر امید عینی، دکتر رحیم مهرابی

روز : سه شنبه مورخ : 28/6/96        ساعت :  16 الی 18     مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 
جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : تاثیر شوری آب آبیاری و شستشوی خاک بر رشد، راندمان مصرف آب و روابط آب، خاک و گیاه زیتون

 

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : تاثیر شوری آب آبیاری و شستشوی خاک بر رشد، راندمان مصرف آب و روابط آب، خاک و گیاه زیتون

ارائه کننده :                                              تورج خوش­زمان

دانشجوی رشته (گرایش) : مهندسی علوم خاک، گرایش فیزیک و حفاظت خاک

اساتید راهنما :  دکتر احمد گلچین                               دکتر مهدی طاهری

اساتید مشاور : دکتر داود زارع­حقی                            دکتر محمود عظیمی

 

روز : دوشنبه   مورخ : 27/6/1396    ساعت : 14:00 - 12:00  مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 

 
جلسه دفاع از رساله دکتری علوم دامی
عنوان : بررسی تاثیر سطوح اسیدهای آمنیه گلوتامین و آرژنین بر عملکرد، مرگ و میر، خصوصیات لاشه، . . .

عنوان : بررسی تاثیر سطوح اسیدهای آمنیه گلوتامین و آرژنین بر عملکرد، مرگ و میر، خصوصیات لاشه، برخی فراسنجه های خونی ، وضعیت گازهای خون و موفولوزی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تحت آسیت القائی به روش سرما

ارائه کننده : رحیم عبدالکریمی

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم دامی-تغذیه طیور

استاد راهنما :        دکترمحمد حسین شهیر – دکتر محسن دانشیار                                                      

روز :   سه شنبه   مورخ :          96/6/21    ساعت :  12- 10   مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 
جلسه دفاع از رساله دکتری

اولین دانشجوی دکتری زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

 

جلسه دفاع از رساله دکترا

 

 

عنوان : بررسی اثر تنش شوری روی برخی واکنش­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ­های یونجه (Medicago Sativa L.)

ارائه کننده : محمد انصاری

دانشجوی رشته (گرایش) : زراعت –  فیزیولوژی گیاهان زراعی

استاد راهنما :        دکتر فرید شکاری                                مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

استاد مشاور :       دکتر محمد حسین محمدی و پروفسور بیروبوربالا                       

روز :   شنبه   مورخ : 25 / 6 / 96                 ساعت :  13 - 11

 

 

 

 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خاکشناسی

عنوان : تأثیر هوادیدگی کانی¬های فلوگوپیت و ورمی¬کولیت بر آزادسازی پتاسیم خاک در محیط ریزوسفر گیاه یونجه

عنوان : تأثیر هوادیدگی کانی­های فلوگوپیت و ورمی­کولیت بر آزادسازی پتاسیم خاک در محیط ریزوسفر گیاه یونجه

ارائه کننده : کماله آقامحمدی

دانشجوی رشته (گرایش) :علوم خاک (پیدایش، رده­بندی و ارزیابی اراضی)

استاد راهنما :        دکتر محمد امیر دلاور                                              مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

استاد مشاور :       دکتر پریسا علمداری- دکتر ستاره امانی­فر                                           

روز :   دوشنبه                                             مورخ :27/06/1396                                                ساعت :14

 

 
جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : تأثیر چند گونه ویروس پیچیدگی برگ (زرد) گوجه فرنگی بر بیان برخی ژنها و میکروآر.ان.ای های میزبان . . .

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : تأثیر چند گونه ویروس پیچیدگی برگ (زرد) گوجه فرنگی بر بیان برخی ژنها و میکروآر.ان.ای های میزبان در ارقام مقاوم و حساس گوجه فرنگی

ارائه کننده : نفیسه طوسی

دانشجوی رشته (گرایش) : بیماری شناسی گیاهی

استاد راهنما : آقای دکتر امید عینی

اساتید مشاور : آقای دکتر رحیم احمدوند و آقای دکتر سید علی اکبر بهجت نیا

روز : چهارشنبه مورخ : 29/6/96         ساعت : 15- 13                مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 
جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی

عنوان : بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر مخازن کربن آلی و ویژگی های خاک - ارائه کننده : کریم آتش نما

جلسه دفاع از رساله دکتری

 

عنوان : بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر مخازن کربن آلی و ویژگی های خاک

ارائه کننده : کریم آتش نما

دانشجوی رشته (گرایش) : علوم خاک-شیمی و حاصلخیزی خاک

استاد راهنما : دکتر احمد گلچین

استاد مشاور : دکتر عبداله موسوی کوپر

روز : سه شنبه مورخ :    21/06/96                      ساعت : 14            مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 96
انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود توسط آموزش دانشکده انجام گرفته دانشجویان برای مشاهده در سامانه گلستان . . .

 

انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی جدیدالورود توسط آموزش دانشکده انجام گرفته دانشجویان برای مشاهده در سامانه گلستان ازگزارش 88 با عنوان برنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام اقدام نمایند