خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده کشاورزی


عرض تبریک به جناب آقای فرهاد مکملی
بدینوسیله اخذ مدرک سطح 2 مربیگری دروازه بانی آسیا از کنفدراسیون فوتبال آسیا را به شما تبریک گفته و . . .

جناب آقای فرهاد مکملی ، بدینوسیله اخذ مدرک سطح 2 مربیگری دروازه بانی آسیا از کنفدراسیون فوتبال آسیا را به شما تبریک گفته و امیدواریم که در سایه الطاف الهی درکلیه مراحل زندگی، کاری و ورزشی موفق و مؤید باشید.

 

 
دانشجویان متقاضی خوابگاه در تابستان . . .

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد-دکتری

دانشجویان متقاضی خوابگاه در تابستان 96تا تاریخ 2/03/96 اسامی خود را به منشی گروه آموزشی اعلام نمایند.