خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شبیه‌سازی دینامیک کربن و نیتروژن با استفاده از مدل هایCentury و RothC در کاربری های متفاوت منطقه. . .ارائه کننده : پوریا شهسواری

دانشجوی رشته (گرایش) : مدیریت خاک (ارزیابی اراضی و پدومتری)

استاد راهنما :       محمد امیر دلاور                                             

استاتید مشاور : دکتر پرویز کرمی و دکتر کمال نبی­اللهی                        

روز :        دوشنبه    مورخ :     1402/6/27   ساعت :     12         مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 26-06-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

جلسه دفاع از رساله دکتری

تحلیل نظام آموزش متوسطه کشاورزی و طراحی مدلی برای بهبود آن در ایران (28-06-1402)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

بررسی اثر تغییرات دما و دی اکسید کربن بر کارایی علف کش توتال در کنترل علفهای هرز (27-06-1402)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شبیه‌سازی دینامیک کربن و نیتروژن با استفاده از مدل هایCentury و RothC در کاربری های متفاوت منطقه. . . (26-06-1402)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

شناسایی موانع اجتماعی اجرای طرح های سازگاری با کم آبی و عوامل رفتاری موثر بر آن در بخش کشاورزی. . . (18-06-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

اولین رویداد خدمات برون دانشگاهی و انتقال دانش