خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت اداری-مالی


فراخوان جذب همکار دانشجو در رشته های معماری، عمران، برق و مکانیک
مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، جهت همکاری به صورت کار دانشجوویی دعوت به همکاری می نماید.

فراخوان جذب همکار دانشجو

مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، از بین علاقمندان در رشته های معماری و عمران و برق و مکانیک جهت همکاری به صورت کار دانشجویی در این مدیریت دعوت به همکاری می نماید.

جهت هماهنگی و مذاکره به ساختمان مرکزی، طبقه اول، مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، جناب آقای مهندس تاران (33052550-024) مراجعه فرمائید.

مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی