خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده مهندسی


جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق قدرت

مدیریت بهینه منابع انعطاف‌پذیر انرژی در... 16 بهمن سالن کاوه

عنـوان: مدیریت بهینه منابع انعطاف‌پذیر انرژی در شبکه توزیع هوشمند

 ارائه كننده : احسان هوشمند دانشجوي رشته: دکترا برق قدرت

  استاد راهنما: دکتر سعید جلیلزاده، دکتر عباس ربیعی.

 استاد مشاور: دکتر علیرضا سرودی

مكان : سالن کاوه تاريخ: 1401/11/16 روز:یکشنبه  ساعت: 13:00
نتایج اولیه تعیین گرایش ورودی مهر 99
مهندسی برق

مخابرات

 

 

                      کنترل

 

 

                               الکترونیک

 

 

                      قدرت

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

علي بابائي جباري مليكا

 

1

كريم زاده بهزاد

 

1

سجادي مجيد

 

1

احمدي هادي

2

دامادي مبين

 

2

تيموري محمدسجاد

 

2

اذرپيوند ارميتا

 

2

پيري عليرضا

3

قيصري سهزابي اميرحسين

 

3

بهزاد کریم زاده

 

3

رحيمي پرگو عليرضا

 

3

رشونداوه امين

4

اسدي فاطمه

 

4

جوانشيري خرم اباد رضا

 

4

قاسمي عليرضا

 

4

كرمي پويا

5

اميني ارش حميدرضا

 

5

مهدي نيا مونا

 

5

لطيفي ماشمياني اميرحسين

 

5

كرمي علي

6

درباني مهدي

 

6

ميردهقان اشكذري سيدعليرضا

 

6

محرم زاده كاميار

 

6

شيرمحمدي اميررضا

7

نباتي هادي

 

7

صبوري ميلاد

 

7

اسماعيليان نگار

 

7

بهاري زينب

8

مرسلي متين

 

8

بختياري مروا

 

8

باران چشمه عليرضا

 

8

رضائي رومينا

9

مرتضوي زنجاني سيدمحمدمهدي

 

9

رضائي فاطمه

 

9

مصطفوي كيميا

 

9

شهبازي عطيه

10

مهرگان شايان

 

10

شامي عاطفه

 

10

لازمي بهار

 

10

عبدالهي اوانكي علي

11

اسكندرشيري محمد

 

11

كردلو مهدي

 

11

ندرلو مهدي

 

11

قاسم نژاد محمدمهدي

12

خانمحمدي علي

 

12

دودانگه عليرضا

 

12

قمقامي محمدرضا

 

12

مولائي هانيه

13

توكلي محمدعلي

 

13

مالكي نگار

 

13

پاشازاده ارمان

 

13

پودينه ئي فاطمه زهرا

14

خاني صبا

 

14

ثباتي ثمن

 

14

رنجبري محمدمهدي

 

14

شيرازي عليرضا

15

نوروزي مهسا

 

15

عاشوري مهدي

 

15

بسيطنژاد پريسا

 

15

قاسمي رضا

16

هداوندي فرد اميرمحمد

 

16

جريني اميررضا

 

16

مهدي نژاد ياسمين

 

16

نظري مفرد حسين

17

بالائي پاكدهي اميرحسين

 

17

اذرخش پويا

 

17

موافق سوگند

 

17

رزاقي محمد

18

ژاله رجبي كوروش

 

18

سبحاني سخا امير

 

18

غفاري عليرضا

 

18

نيازي محمد

19

خان محمدي محمد

 

19

خورشيدي ورمزابادي عليرضا

 

19

اميري حسين

 

19

حيدري سيدمهدي

20

شاه محمدي اميرحسام

 

20

حميدي علي

 

20

وزيري تبار فائزه

 

20

مكملي رامتين

 

 

 

 

 

 

21

بذرگري علي

 

21

عبدالهي مجيد

 

 

 

 

 

 

22

باقي مجتبي

 

22

اينانلومرانلو محمدرضا

 

 

 

 

 

 

23

خليلي شيما

 

23

بامداد عليرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

احمدي بنيامين

 جلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

بررسی انتقال رسوبات بستر تحت جریان غیردائمی با... 18 بهمن سالن کاوه

عنـوان: بررسی انتقال رسوبات بستر تحت جریان غیردائمی با ایجاد هیدروگراف واقعی سیلاب

ارائه كننده : بهمن آقازاده قره باغ    دانشجوي رشته: دکتری عمران- آب و سازه های هیدرولیکی

استاد راهنما: دکتر جلال بازرگان- دکتر میرعلی محمدی

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 18/11/1401  روز: سه شنبه      ساعت: 16-18
جلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق

طراحی کنترل کننده مود لغزشی پایانه ای غیر تکین و...19 بهمن سالن کاوه

عنـوان: طراحی کنترل کننده مود لغزشی پایانه ای غیر تکین و تحمل پذیر عیب برای پروتز پا

ارائه كننده : مریم جعفری      دانشجوي رشته: دکتری برق-کنترل

استاد راهنما: دکتر صالح مبین- دکتر فرهاد بیات

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 19/11/1401 روز: چهارشنبه    ساعت: 16
دوره های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مرکز آموزش های فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان برگزار میکند:

 

ردیف

حرفه

ردیف

حرفه

1

بازدید و سرویس اولیه خودرو

7

python

2

سرویسکار خودرو

8

کاربرگرافیک رایانه ای باPhotoShop

3

PLC

9

Excel

4

هیدرولیک

10

اتوکد

5

مانیتورینگ بانرم افزارWinCC Flexible

11

  ICDL

6

تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ETABS

12

داده کاوی (پیشنیاز  python )

 

علاقمندان جهت کسب اطلاعات و ثبت نام در دوره با شماره 33052490 تماس و یا به واحدمربوطه واقع در دانشکده برق طبقه اول مراجعه نمایند.