خانه  :: اساتید  :: اخبار

برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی
6 الی 8 خرداد ماهاطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی

محل برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی،ساختمان اداری کلاس نظام مهندسی ( 203   اداری) و ساعت شروع9 صبح می باشد

 

برنامه امتحان جامع گروه مهندسی عمران

روز اول

یکشنبه 6/3/1403

روز دوم

دوشنبه7/3/1403

روز سوم

سه شنبه8/3/1403

مکانیک جامدات

1-دینامیک سازه

2-مهندسی زلزله

درس تخصصی(تکنولوژی بتن-بهینه سازی ...)

                 1-ظرفیت راه وتقاطع ها

2-قیرهای امولسیون وآسفالت سرد

 

 

1-طراحی روسازی بتن

2-مدل سازی وبرنامه ریزی حمل ونقل شهری

 

-

 

 

 

برنامه امتحان جامع گروه  مهندسی  برق

روز اول

یکشنبه 6/3/1403

روز دوم

دوشنبه7/3/1403

روز سوم

سه شنبه8/3/1403

شناسایی سیستم

ابزاردقیق پیشرفته

یادگیری عمیق

بهره برداری از سیستم های قدرت

کنترل پیش بین

کنترل غیرخطی

طراحی مبدل های الکترونیک قدرت

برنامه ریزی در سیستم های قدرت

کیفیت توان

بی سیم

تجدید ساختار سیستم های قدرت

توزیع انرژی الکتریکی

-

RFIC

هوش محاسباتی

 

 

برنامه امتحان جامع گروه  مهندسی مکانیک

روز اول

یکشنبه 6/3/1403

روز دوم

دوشنبه7/3/1403

روز سوم

سه شنبه8/3/1403

1- طراحی کاربردی

2- انتقال حرارت

1- تحلیل تنش

3- مکانیک سیالات

1- خواص مواد

2- ترمودینامیک

 

 

برنامه امتحان جامع گروه  مهندسی کامپیوتر

 

روز اول

یکشنبه 6/3/1403

روز دوم

دوشنبه7/3/1403

روز سوم

سه شنبه8/3/1403

1-ژئومیک محاسباتی

2-شبکه های کامپیوتری پیشرفته

3-مباحث پیشرفته درتئوری اطلاعات

1-داده کاوی

2-سیستم عامل پیشرفته

1-امنیت شبکه پیشرفته

2-تصویرپردازی رقمی

3-یادگیری عمیق

 

 


ارسال شده در مورخه: 01-03-1403

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی

6 الی 8 خرداد ماه (01-03-1403)

   

زمان ارائه سمینار

ساعت و مکان دقیق ارائه ها برای هر گرایش متعاقباً اعلام می شود (01-03-1403)

   

دفاعیه متمرکز کارشناسی روز دو شنبه مورخه 18 تیرماه

فرآیند شرکت در دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی برق (01-03-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی