خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده مهندسی


جلسه دفاعیه گروه مهندسی عمران

ررسی مبانی روش‌های برآورد نحوه ته‌نشینی...29 شهریور سالن کاوه

عنـوان: بررسی مبانی روش‌های برآورد نحوه تهنشینی رسوبات در مخزن سد شهید رجائی

ارائه كننده : سید پژمان میرساداتی 

دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد عمران-گرایش آب و سازه‌‌های هیدرولیکی

 استاد راهنما: آقای دکتر بازرگان

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 29/06/1396    روز: چهارشنبه               ساعت: 16
جلسه دفاعیه گروه مهندسی مکانیک

شبیه‌سازی عددی جریان گل‌آلود سه‌بعدی... 29 شهریور 203 اداری

عنـوان: شبیه‌سازی عددی جریان  گل‌آلود سه‌بعدی حاوی دو دسته ذره با قطرهای متفاوت در یک کانال آزمایشگاهی در حضور مانع با استفاده از روش گردابه‌های بزرگ و نرم‌افزار OpenFOAM

ارائه كننده : زهرا مشهدی       دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

استاد راهنما: دکتر احسان خواصی

مكان :  کلاس 203 ساختمان اداری          تاريخ : 29/06/96  روز: چهارشنبه             ساعت: 8:00
جلسه دفاعیه گروه مهندسی عمران

بررسی تاثیر عوامل موثر بر جریان...29 شهریور سالن کاوه

عنـوان: بررسی تاثیر عوامل موثر بر جریان عبوری از کانال­های با آبگیر کفی

ارائه كننده : فائزه پناهی       دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جلال بازرگان

مكان :  سالن کاوه           تاريخ : 29/6/1396 روز: چهارشنبه                ساعت: 14 بعدازظهر