خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده مهندسی


زمان برگزاری آزمون میان ترم دروس سرویسی
ریاضی یک و دو، فیزیک یک و دو، معادلات

ساعت برگزاری آزمون ها 12:15 الی 13:45 می باشد.

تاریخ

روز

ساعت

نام درس

2 / 2 / 98

دوشنبه

15 :12

فیزیک عمومی دو

4/ 2 /98

چهارشنبه

15 :12

فیزیک عمومی یک

7 / 2 / 98

شنبه

15 :12

معادلات دیفرانسیل

11 / 2 /98

چهارشنبه

15 :12

ریاضی عمومی یک

14 / 2 / 98

شنبه

15 :12

ریاضی عمومی دو
زمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده مهندسی
نیمسال دوم سالتحصیلی 98-97

بدینوسیله به اطلاع می رساند طبق مصوبه شورای دانشکده زمان برگزاری آزمون جامع در ترم جاری (نیمسال دوم 98-97) مورخه 9/2/98 الی 11/2/98 تعیین شده است. لذا دانشجویان متقاضی مکلفندحداکثر تا تاریخ 4 اردیبهشت ماه نسبت به اخذ مجوز شرکت در آزمون و ارائه آن به آموزش دانشکده اقدام نمایند.
برنامه زمانی جلسات توجیهی سمینار ارشد گروه برق
28 فروردین الی 11 اردیبهشت ماه

جلسات توجیهی سمینار ارشد گروه برق مطابق جدول زیر در بهار 1398 برگزار خواهد شد و زمان ارائه نهایی دانشجویان در گروه­های تخصصی صبح روز دوشنبه مورخ 4 شهریور ماه 1398 خواهد بود.

 

زمان

ساعت

استاد

موضوع

محل جلسه

1

چهار شنبه 28/1/98

8:15 الی  9

دکتر چرمی

کلیات درس سمینار

سالن کاوه دانشکده مهندسی

2

چهار شنبه 28/1/98

9 الی 11

دکتر مبین

منابع اطلاعاتی

سایت کامپیوتر ساختمان معدن

3

چهار شنبه 4/2/98

9 الی 11

دکتر مریخ بیات

اصول مقاله نویسی

سالن کاوه دانشکده مهندسی

4

چهار شنبه 11/2/98

9:30 الی 11

دکتر مظلومی

اصول گزارش نویسی

سالن کاوه دانشکده مهندسی

 

توجه: غیبت در هر یک از جلسات توجیهی موجب کسر یک نمره از نمره درس سمینار  و غیبت در جلسه ارایه نهایی معادل با نمره صفر در درس سمینارخواهد بود.
اعزام نیروی کار ماهر و آموزش دیده - کرواسی

ثبت نام از متقاضیان کار دارای گواهینامه مهارت

 

جهت دانلود لیست مشاغل موردنیاز کلیک کنید.