خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده مهندسی


جلسه دفاعیه گروه مهندسی مکانیک

بررسی تاثیر خواص حرارتی – مکانیکی بر شبیه سازی جوش... 30 دی ماه 203 اداری

عنـوان: بررسی تاثیر خواص حرارتی –  مکانیکی بر شبیه سازی جوش مقاومتی نقطه ­ای آلیاژ منیزیم AZ61

     ارائه كننده : سهیل میرزااحمدی    دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید

     استاد راهنما: دکتر داوود افشاری      استاد مشاور: دکتر زهیر بارسم

     مكان: اتاق 203 اداری             تاريخ: 30 ام دی ماه         روز: شنبه       ساعت: 9صبح
افتخار آفرینی تیم برنامه نویسی دانشگاه زنجان
کسب رتبه 28 در بین 252 تیم

افتخار آفرینی تیم برنامه نویسی دانشگاه زنجان در مسابقه اینترنتی برنامه نویسی (پنج شنبه 2 آذرماه 1396). این تیم توانست بالاتر از تیم  دانشگاه های تبریز و علم وصنعت و . . . قرار گرفته و از بین 252 تیم، حائز رتبه ی 28 شد.