خانه  :: اساتید  :: اخبار

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی
16 تا 30 اردیبهشت- دانشکده عمرانسرفصل ومنابع امتحانی:

فیزیک 1تعداد فصلها: شش فصل اول تدریس شده- بارم آزمون: 7 نمره

فیزیک 2تعداد فصلها:  5 فصل شامل1-  بار الکتریکی 2- میدان های الکتریکی 3- قانون گاوس 4- پتانسیل الکتریکی  5- ظرفیت

 بارم آزمون: 10 نمره

ریاضی یک

ریاضی دو   

معادلات (آخرین تغییرات 16 اردیبهشت ماه)


ارسال شده در مورخه: 09-02-1402

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی

6 الی 8 خرداد ماه (01-03-1403)

   

زمان ارائه سمینار

ساعت و مکان دقیق ارائه ها برای هر گرایش متعاقباً اعلام می شود (01-03-1403)

   

دفاعیه متمرکز کارشناسی روز دو شنبه مورخه 18 تیرماه

فرآیند شرکت در دفاعیه متمرکز پروژه های کارشناسی برق (01-03-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

زمان آزمون میان ترم دروس سرویسی