خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت دانشجویی


مرکز مشاوره
از برگه ی خالی تا نتیجه ی عالیمرکز مشاوره و سبک زندگی
اولین جلسه رسمی مرکز مشاوره و سبک زندگی

اولین جلسه رسمی مرکز مشاوره و سبک زندگی با اعضاء جدید همیاران سلامت روان در سال 1402 با حضور رئیس و کارشناس اجرایی مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه روز یکشنبه 7 خرداد در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.
قابل توجه دانشگاهیان گرامی
برنامه حضور دندانپزشک در بهداری دانشگاه
مرکز مشاوره و سلامت روان
بازدید از غرفه همیاران سلامت روان در جشنواره رویش

بازدید ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم فرهنگی و رییس محترم مرکز مشاوره از غرفه همیاران سلامت روان در جشنواره رویش روز یکشنبه 1402/2/17
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه زنجان
تشکیل کارگاه سیگار دروازه ورود به اعتیاد

کارگاه سیگار دروازه ورود به اعتیاد روز سه شنبه 1402/1/22 با حضور دانشجویان و کارکنان محترم در مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی برگزار گردید.
کارگاه مرکز مشاوره
سیگار دروازه ورود به اعتیاد