خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت پژوهشی


دعوت از کلیه پژوهشگران
جهت ارسال مقاله برای مجله پیشگیری از سرطان

مجله Cancer Prevention Communications با هدف ارتقای سلامت و جلوگیری از رخداد بیماری سرطان پیش از درمان، بروندادهای پژوهشی در حوزه‌های موضوعی مرتبط با تاکید بر موضوعات بین‌رشته‌ای را منتشر می‌نماید. از کلیه پژوهشگران دعوت به عمل می‌آید مقاله‌های خود را در حوزه‌های موضوعی زیر، برای این مجله ارسال فرمایند.

The Cancer Prevention Communications Journal endeavors to bridge the gap between diverse fields of study. By embracing humanities, nutrition, sports science, and health perspectives, it offers a comprehensive understanding of the complex interplay between lifestyle factors, environmental influences, and individual behaviors in cancer prevention. This interdisciplinary approach highlights the significance of holistic strategies in reducing cancer risk and promotes the integration of scientific research with practical, everyday applications.
 
  • Early Detection
  • Risk Factor Detection
  • Mathematical modeling and artificial intelligence
  • Nutrition
  • Bioactive compounds
  • Food processing
  • Natural & Built Environments
  • Psychology
  • Physical activity & Exercise
  • Biochemistry and metabolism
محققین محترم می‌توانند مقاله‌های خود را از طریق پرتال وبسایت مجله به آدرس زیر ارسال نمایند.نظام رتبه بندی لایدن2024
نتایج رتبه بندی دانشگاه ها

نظام رتبه بندی لایدن نتایج رتبه بندی دانشگاه ها را در سال 2024 منتشر کرد که 46 دانشگاه از ایران موفق به حضور بین 1506 دانشگاه برتر جهان شدند. معیارهای این نظام شامل مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی است. مقالات نمایه شده در سامانه WoS در بازه زمانی 2019 تا 2022 و استنادات تا انتهای سال 2023 مورد بررسی قرار گرفته اند.

به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC))، لایدن یکی از نظام‌های معتبر ارزیابی دانشگاهی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس مجموعه پیچیده‌ای از شاخص‌های معتبر علم سنجی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد. دانشگاه‌های جهان با دو دسته شاخص وابسته به اندازه و مستقل از اندازه در قالب 4 معیار کلی مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی در رتبه‌بندی لایدن مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رتبه کلی دانشگاه زنجان بین دانشگاه های جامع وزارت عتف برابر با 19 و در زیر بخش های علوم زیستی و زمین، ریاضیات و علوم کامپیوتر، علوم فیزیکی و مهندسی در بین دانشگاه های جامع وزارت عتف به ترتیب حائز رتبه های 16، 19 و 21 شده است.