خانه  :: اساتید  :: اخبار

محققان دانشگاه زنجان در بین دانشمندان
دو درصد برتر جهانبر اساس آخرین نتایج منتشر شده توسط گروه تحقیقاتی دانشگاه استنفورد با همکاری مؤسسه الزویر، آقایان دکتر علی رمضانی، دکتر عباس ربیعی، دکتر محمدعلی رضوانی، دکتر امید رحمانی، دکتر اصغر طاهری از اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان، در میان 2 درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند. بر اساس داده‌های استنادی پایگاه اسکوپوس، محققین در 22 حوزه موضوعی و 174 زیربخش، طبقه‌بندی شده اند. لیست نهایی شامل 100 هزار نفر برتر و 2 درصد برتر هر حوزه موضوعی بر اساس شاخص سی است. تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی و شاخص هِرش پژوهشگران، برخی از ملاک‌های ارزیابی دانشمندان ۲ درصد بوده استبرای دسترسی به اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه شود.


ارسال شده در مورخه: 17-07-1402

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

دعوت از کلیه پژوهشگران

جهت ارسال مقاله برای مجله پیشگیری از سرطان (19-04-1403)

   

نظام رتبه بندی لایدن2024

نتایج رتبه بندی دانشگاه ها (19-04-1403)

   

کسب رتبه 23 مؤسسه Clarivate Analytics برای دانشگاه زنجان

حضور دانشگاه زنجان در بین مؤسسات پر استناد جهان (04-04-1403)

   

استفاده از توانمندی علمی دانشگاه

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی... (03-04-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

محققان دانشگاه زنجان در بین دانشمندان