خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی


برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"اصول نظافت و بهداشت"برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با تعارضات درون فردی، بین فردی و سازمانی"

اطلاعیه

دوره آموزشی با عنوان "فنون مقابله با تعارضات درون فردی، بین فردی و سازمانی"  رأس ساعت 7:45 الی 9:45 روزهای  سه شنبه  و چهارشنبه 4 و 5 مرداد ماه  سال 1401 برگزار می شود.

میزان ساعت دوره مذکور در کارنامه و شناسنامه آموزشی اعضا لحاظ خواهد شد. شایان ذکر است کلیه همکاران (با هماهنگی مدیران واحدهای مربوطه) می توانند در دوره مذکور شرکت نمایند. همکاران بایستی جهت شرکت در تمامی دوره های آموزشی مصوب کمیته آموزشی و هیات اجرایی ابتدا توسط سامانه به آدرس ذیل مراجعه و ثبت نام نمایند و فقط ثبت نام از طریق سامانه ملاک صدور گواهینامه دوره آموزشی می باشد.

آدرس سامانه:Http://Planning.znu.ac.ir/education   

ضمناً جهت ورود به سامانه و انجام ثبت نام، "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

مدرس دوره: آقای دکتر علیزاده

زمان برگزاری دوره: جلسه اول: 4 مرداد ماه ساعت 07:45 تا 09:45

جلسه دوم : 5 مرداد ماه ساعت 07:45 تا 09:45

آدرس سامانه جهت شرکت در دوره آموزشی مجازی: https://lms.znu.ac.ir

کاربری: کدملی

رمز عبور: کدملی

ضمناً در خصوص نحوه ورود به سامانه و بهره برداری از دوره مذکور رعایت موارد ذیل توصیه می شود:

 • جهت بهره مندی از محتوای دوره به صورت آنلاین استفاده از گوشی تلفن همراه بلامانع است.
 • جهت ورود به سامانه از مرورگر کروم استفاده شود.

 

                                                                                                با تشکر

                                                                             مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر"

اطلاعیه

دوره آموزشی با عنوان "فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر"  رأس ساعت 7:45 الی 9:45 روزهای  شنبه و یکشنبه 25 و 26 تیر ماه  سال 1401 برگزار می شود.

میزان ساعت دوره مذکور در کارنامه و شناسنامه آموزشی اعضا لحاظ خواهد شد. شایان ذکر است کلیه همکاران (با هماهنگی مدیران واحدهای مربوطه) می توانند در دوره مذکور شرکت نمایند. همکاران بایستی جهت شرکت در تمامی دوره های آموزشی مصوب کمیته آموزشی و هیات اجرایی ابتدا توسط سامانه به آدرس ذیل مراجعه و ثبت نام نمایند و فقط ثبت نام از طریق سامانه ملاک صدور گواهینامه دوره آموزشی می باشد.

آدرس سامانه:Http://Planning.znu.ac.ir/education   

ضمناً جهت ورود به سامانه و انجام ثبت نام، "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

مدرس دوره: آقای دکتر علیزاده

زمان برگزاری دوره: جلسه اول: 25 تیرماه ساعت 07:45 تا 09:45

جلسه دوم : 26 تیرماه ساعت 07:45 تا 09:45

آدرس سامانه جهت شرکت در دوره آموزشی مجازی: https://lms.znu.ac.ir

کاربری: کدملی

رمز عبور: کدملی

ضمناً در خصوص نحوه ورود به سامانه و بهره برداری از دوره مذکور رعایت موارد ذیل توصیه می شود:

 • جهت بهره مندی از محتوای دوره به صورت آنلاین استفاده از گوشی تلفن همراه بلامانع است.
 • جهت ورود به سامانه از مرورگر کروم استفاده شود.

 

                                                                                                با تشکر

                                                                             مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
صدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401

قابل توجه همکاران محترم رسمی، پیمانی و قراردادی

همکاران محترم خواهشمند است به آدرس سایت ذیل مراجعه و اطلاعات مربوط به آموزش های طی شده را مطابق مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی تکمیل فرمایید.

آدرس: https://planning.znu.ac.ir/education  

جهت ورود به سامانه "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

 

ضمنا جهت تکمیل اطلاعات توجه به نکات ذیل توصیه می شود:

 1. بازه زمانی جهت لحاظ نمودن ساعت آموزشی دوره های طی شده از تاریخ 01/01/1400 تا 29/12/1400 می باشد. لطفا اطلاعات مربوط به سال های پیش و یا سال 1401 ثبت نگردد.
 2. صرفا دوره هایی که مصوب هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی می باشند در سامانه درج شوند.
 3. پس از بررسی دوره های ثبت شده در سامانه و در صورت در دست داشتن گواهینامه فیزیکی دوره که مصوبه لازم را اخذ کرده باشد تصویر دوره را بارگذاری فرمایید.
 4. عنوان دوره به صورت کامل درج گردد و در زمان ثبت اطلاعات زمان شروع، پایان  و میزان ساعت دوره  به دقت تکمیل شود ضمنا دوره هایی که در متن گواهینامه میزان ساعت دوره قید نشده تاریخ صدور گواهی نامه مدنظر قرار گیرد و در دوره هایی که میزان ساعت دوره در متن گواهینامه یک روزه درج گردیده است به ازای هر یک روز 6 ساعت نوشته شود.
 5. همکاران محترم می توانند تا تاریخ 25 تیر ماه 1401 نسبت به ثبت دوره ها اقدام نموده و زمان اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود.
 6. دوره هایی که به صورت امتیاز فرهنگی برگزار گردیده اند نیازی به درج آن در سامانه آموزشی وجود ندارد (40 ساعت دوره مربوط به مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان امتیاز فرهنگی لحاظ خواهد شد و نیازی به درج آن در سامانه نیست)

برای سهولت در امر ورود اطلاعات در سامانه از مرورگر FireFox استفاده نمایید.

                                                                                                                       

                                                                                                مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
"فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر"

اطلاعیه

دوره آموزشی با عنوان "فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر"  رأس ساعت 7:45 الی 9:45 روزهای  شنبه و یکشنبه 25 و 26 تیر ماه  سال 1401 برگزار می شود.

میزان ساعت دوره مذکور در کارنامه و شناسنامه آموزشی اعضا لحاظ خواهد شد. شایان ذکر است کلیه همکاران (با هماهنگی مدیران واحدهای مربوطه) می توانند در دوره مذکور شرکت نمایند. همکاران بایستی جهت شرکت در تمامی دوره های آموزشی مصوب کمیته آموزشی و هیات اجرایی ابتدا توسط سامانه به آدرس ذیل مراجعه و ثبت نام نمایند و فقط ثبت نام از طریق سامانه ملاک صدور گواهینامه دوره آموزشی می باشد.

آدرس سامانه:Http://Planning.znu.ac.ir/education   

ضمناً جهت ورود به سامانه و انجام ثبت نام، "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

مدرس دوره: آقای دکتر علیزاده

زمان برگزاری دوره: جلسه اول: 25 تیرماه ساعت 07:45 تا 09:45

جلسه دوم : 26 تیرماه ساعت 07:45 تا 09:45

آدرس سامانه جهت شرکت در دوره آموزشی مجازی: https://lms.znu.ac.ir

کاربری: کدملی

رمز عبور: کدملی

ضمناً در خصوص نحوه ورود به سامانه و بهره برداری از دوره مذکور رعایت موارد ذیل توصیه می شود:

 • جهت بهره مندی از محتوای دوره به صورت آنلاین استفاده از گوشی تلفن همراه بلامانع است.
 • جهت ورود به سامانه از مرورگر کروم استفاده شود.

 

                                                                                                با تشکر

                                                                             مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
صدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401

قابل توجه همکاران محترم رسمی، پیمانی و قراردادی

همکاران محترم خواهشمند است به آدرس سایت ذیل مراجعه و اطلاعات مربوط به آموزش های طی شده را مطابق مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی تکمیل فرمایید.

آدرس: https://planning.znu.ac.ir/education  

جهت ورود به سامانه "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

 

ضمنا جهت تکمیل اطلاعات توجه به نکات ذیل توصیه می شود:

 1. بازه زمانی جهت لحاظ نمودن ساعت آموزشی دوره های طی شده از تاریخ 01/01/1400 تا 29/12/1400 می باشد. لطفا اطلاعات مربوط به سال های پیش و یا سال 1401 ثبت نگردد.
 2. صرفا دوره هایی که مصوب هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی می باشند در سامانه درج شوند.
 3. پس از بررسی دوره های ثبت شده در سامانه و در صورت در دست داشتن گواهینامه فیزیکی دوره که مصوبه لازم را اخذ کرده باشد تصویر دوره را بارگذاری فرمایید.
 4. عنوان دوره به صورت کامل درج گردد و در زمان ثبت اطلاعات زمان شروع، پایان  و میزان ساعت دوره  به دقت تکمیل شود ضمنا دوره هایی که در متن گواهینامه میزان ساعت دوره قید نشده تاریخ صدور گواهی نامه مدنظر قرار گیرد و در دوره هایی که میزان ساعت دوره در متن گواهینامه یک روزه درج گردیده است به ازای هر یک روز 6 ساعت نوشته شود.
 5. همکاران محترم می توانند تا تاریخ 25 تیر ماه 1401 نسبت به ثبت دوره ها اقدام نموده و زمان اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود.
 6. دوره هایی که به صورت امتیاز فرهنگی برگزار گردیده اند نیازی به درج آن در سامانه آموزشی وجود ندارد (40 ساعت دوره مربوط به مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان امتیاز فرهنگی لحاظ خواهد شد و نیازی به درج آن در سامانه نیست)

برای سهولت در امر ورود اطلاعات در سامانه از مرورگر FireFox استفاده نمایید.

                                                                                                                       

                                                                                                مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

 
صدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401

قابل توجه همکاران محترم رسمی، پیمانی و قراردادی

همکاران محترم خواهشمند است به آدرس سایت ذیل مراجعه و اطلاعات مربوط به آموزش های طی شده را مطابق مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی تکمیل فرمایید.

آدرس: https://planning.znu.ac.ir/education  

جهت ورود به سامانه "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

 

ضمنا جهت تکمیل اطلاعات توجه به نکات ذیل توصیه می شود:

 1. بازه زمانی جهت لحاظ نمودن ساعت آموزشی دوره های طی شده از تاریخ 01/01/1400 تا 29/12/1400 می باشد. لطفا اطلاعات مربوط به سال های پیش و یا سال 1401 ثبت نگردد.
 2. صرفا دوره هایی که مصوب هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی می باشند در سامانه درج شوند.
 3. پس از بررسی دوره های ثبت شده در سامانه و در صورت در دست داشتن گواهینامه فیزیکی دوره که مصوبه لازم را اخذ کرده باشد تصویر دوره را بارگذاری فرمایید.
 4. عنوان دوره به صورت کامل درج گردد و در زمان ثبت اطلاعات زمان شروع، پایان  و میزان ساعت دوره  به دقت تکمیل شود ضمنا دوره هایی که در متن گواهینامه میزان ساعت دوره قید نشده تاریخ صدور گواهی نامه مدنظر قرار گیرد و در دوره هایی که میزان ساعت دوره در متن گواهینامه یک روزه درج گردیده است به ازای هر یک روز 6 ساعت نوشته شود.
 5. همکاران محترم می توانند تا تاریخ 25 تیر ماه 1401 نسبت به ثبت دوره ها اقدام نموده و زمان اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود.
 6. دوره هایی که به صورت امتیاز فرهنگی برگزار گردیده اند نیازی به درج آن در سامانه آموزشی وجود ندارد (40 ساعت دوره مربوط به مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان امتیاز فرهنگی لحاظ خواهد شد و نیازی به درج آن در سامانه نیست)

برای سهولت در امر ورود اطلاعات در سامانه از مرورگر FireFox استفاده نمایید.

                                                                                                                       

                                                                                                مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
صدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1401

قابل توجه همکاران محترم رسمی، پیمانی و قراردادی

همکاران محترم خواهشمند است به آدرس سایت ذیل مراجعه و اطلاعات مربوط به آموزش های طی شده را مطابق مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی تکمیل فرمایید.

آدرس: https://planning.znu.ac.ir/education  

جهت ورود به سامانه "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

 

ضمنا جهت تکمیل اطلاعات توجه به نکات ذیل توصیه می شود:

 1. بازه زمانی جهت لحاظ نمودن ساعت آموزشی دوره های طی شده از تاریخ 01/01/1400 تا 29/12/1400 می باشد. لطفا اطلاعات مربوط به سال های پیش و یا سال 1401 ثبت نگردد.
 2. صرفا دوره هایی که مصوب هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی می باشند در سامانه درج شوند.
 3. پس از بررسی دوره های ثبت شده در سامانه و در صورت در دست داشتن گواهینامه فیزیکی دوره که مصوبه لازم را اخذ کرده باشد تصویر دوره را بارگذاری فرمایید.
 4. عنوان دوره به صورت کامل درج گردد و در زمان ثبت اطلاعات زمان شروع، پایان  و میزان ساعت دوره  به دقت تکمیل شود ضمنا دوره هایی که در متن گواهینامه میزان ساعت دوره قید نشده تاریخ صدور گواهی نامه مدنظر قرار گیرد و در دوره هایی که میزان ساعت دوره در متن گواهینامه یک روزه درج گردیده است به ازای هر یک روز 6 ساعت نوشته شود.
 5. همکاران محترم می توانند تا تاریخ 25 تیر ماه 1401 نسبت به ثبت دوره ها اقدام نموده و زمان اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود.
 6. دوره هایی که به صورت امتیاز فرهنگی برگزار گردیده اند نیازی به درج آن در سامانه آموزشی وجود ندارد (40 ساعت دوره مربوط به مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان امتیاز فرهنگی لحاظ خواهد شد و نیازی به درج آن در سامانه نیست)

برای سهولت در امر ورود اطلاعات در سامانه از مرورگر FireFox استفاده نمایید.

                                                                                                                       

                                                                                                مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
صدور شناسنامه آموزشی سال 1400
آخرین مهلت جهت درج اطلاعات دوره های آموزشی تا 25 تیرماه 1400

قابل توجه همکاران محترم رسمی، پیمانی و قراردادی

همکاران محترم خواهشمند است به آدرس سایت ذیل مراجعه و اطلاعات مربوط به آموزش های طی شده را مطابق مصوبات هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی تکمیل فرمایید.

آدرس: https://planning.znu.ac.ir/education  

جهت ورود به سامانه "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

 

ضمنا جهت تکمیل اطلاعات توجه به نکات ذیل توصیه می شود:

 1. بازه زمانی جهت لحاظ نمودن ساعت آموزشی دوره های طی شده از تاریخ 01/01/1400 تا 29/12/1400 می باشد. لطفا اطلاعات مربوط به سال های پیش و یا سال 1401 ثبت نگردد.
 2. صرفا دوره هایی که مصوب هیات اجرایی منابع انسانی و کمیته آموزشی می باشند در سامانه درج شوند.
 3. پس از بررسی دوره های ثبت شده در سامانه و در صورت در دست داشتن گواهینامه فیزیکی دوره که مصوبه لازم را اخذ کرده باشد تصویر دوره را بارگذاری فرمایید.
 4. عنوان دوره به صورت کامل درج گردد و در زمان ثبت اطلاعات زمان شروع، پایان  و میزان ساعت دوره  به دقت تکمیل شود ضمنا دوره هایی که در متن گواهینامه میزان ساعت دوره قید نشده تاریخ صدور گواهی نامه مدنظر قرار گیرد و در دوره هایی که میزان ساعت دوره در متن گواهینامه یک روزه درج گردیده است به ازای هر یک روز 6 ساعت نوشته شود.
 5. همکاران محترم می توانند تا تاریخ 25 تیر ماه 1401 نسبت به ثبت دوره ها اقدام نموده و زمان اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود.
 6. دوره هایی که به صورت امتیاز فرهنگی برگزار گردیده اند نیازی به درج آن در سامانه آموزشی وجود ندارد (40 ساعت دوره مربوط به مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان امتیاز فرهنگی لحاظ خواهد شد و نیازی به درج آن در سامانه نیست)

برای سهولت در امر ورود اطلاعات در سامانه از مرورگر FireFox استفاده نمایید.

                                                                                                                       

                                                                                                مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
استقرار نظام آراستگی در دانشگاه
ممیزی واحدهای دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

اطلاعیه

با توجه به انجام ارزیابی استقرار نظام آراستگی در دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان مورخ 1400/11/10، خواهشمند است ضمن رعایت چک لیست الصاقی نسبت به همکاری با تیم ارزیاب مساعدت لازم مبذول فرمایید.

چک لیست

دستورالعمل استقرار نظام آراستگی
برگزاری جلسه دوم دوره آموزشی با عنوان :
فنون ارتقاء انگیزش در کار

اطلاعیه

دوره آموزشی با عنوان "فنون مقابله با مقاومت در برابر تغییر"  رأس ساعت 7:45 الی 9:45 روزهای  شنبه و یکشنبه 25 و 26 تیر ماه  سال 1401 برگزار می شود.

میزان ساعت دوره مذکور در کارنامه و شناسنامه آموزشی اعضا لحاظ خواهد شد. شایان ذکر است کلیه همکاران (با هماهنگی مدیران واحدهای مربوطه) می توانند در دوره مذکور شرکت نمایند. همکاران بایستی جهت شرکت در تمامی دوره های آموزشی مصوب کمیته آموزشی و هیات اجرایی ابتدا توسط سامانه به آدرس ذیل مراجعه و ثبت نام نمایند و فقط ثبت نام از طریق سامانه ملاک صدور گواهینامه دوره آموزشی می باشد.

آدرس سامانه:Http://Planning.znu.ac.ir/education   

ضمناً جهت ورود به سامانه و انجام ثبت نام، "نام کاربری: کدملی" و "رمز عبور: سریال شناسنامه" می باشد.

مدرس دوره: آقای دکتر علیزاده

زمان برگزاری دوره: جلسه اول: 25 تیرماه ساعت 07:45 تا 09:45

جلسه دوم : 26 تیرماه ساعت 07:45 تا 09:45

آدرس سامانه جهت شرکت در دوره آموزشی مجازی: https://lms.znu.ac.ir

کاربری: کدملی

رمز عبور: کدملی

ضمناً در خصوص نحوه ورود به سامانه و بهره برداری از دوره مذکور رعایت موارد ذیل توصیه می شود:

 • جهت بهره مندی از محتوای دوره به صورت آنلاین استفاده از گوشی تلفن همراه بلامانع است.
 • جهت ورود به سامانه از مرورگر کروم استفاده شود.

 

                                                                                                 با تشکر

                                                                             مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
فنون ارتقاء انگیزش در کار

قابل توجه کارکنان و مدیران محترم دانشگاه

     دوره آموزشی با عنوان "فنون ارتقاء انگیزش در کار" به صورت الکترونیکی به شرح ذیل برگزار می شود. همکاران محترم بایستی پیش از شرکت در دوره ثبت نام در سامانه آموزشی به آدرس https://planning.znu.ac.ir/education  را انجام داده و پس از آن در دوره مذکور شرکت نمایند.

مدرس دوره: خانم دکتر فاطمه قاسم زاده

زمان برگزاری دوره: جلسه دوم : 6 بهمن ساعت 12:45 تا 14:30

آدرس سامانه جهت شرکت در دوره آموزشی: https://lms.znu.ac.ir

کاربری: کدملی

رمز عبور: کدملی

ضمناً در خصوص نحوه ورود به سامانه و بهره برداری از دوره مذکور رعایت موارد ذیل توصیه می شود:

 • جهت بهره مندی از محتوای دوره به صورت آنلاین استفاده از گوشی تلفن همراه بلامانع است.
 • جهت ورود به سامانه از مرورگر کروم استفاده شود.

 

                                                                                                    مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
برگزاری دوره آموزشی با عنوان :
فنون ارتقاء انگیزش در کار

قابل توجه کارکنان و مدیران محترم دانشگاه

     دوره آموزشی با عنوان "فنون ارتقاء انگیزش در کار" به صورت الکترونیکی به شرح ذیل برگزار می شود. همکاران محترم بایستی پیش از شرکت در دوره ثبت نام در سامانه آموزشی به آدرس https://planning.znu.ac.ir/education  را انجام داده و پس از آن در دوره مذکور شرکت نمایند.

 

مدرس دوره: خانم دکتر فاطمه قاسم زاده

زمان برگزاری دوره: جلسه اول: 29 (دی ماه) و جلسه دوم : 6 (بهمن ماه) از ساعت 12 تا 14:30

آدرس سامانه جهت شرکت در دوره آموزشی: https://lms.znu.ac.ir

کاربری: کدملی

رمز عبور: کدملی

ضمناً در خصوص نحوه ورود به سامانه و بهره برداری از دوره مذکور رعایت موارد ذیل توصیه می شود:

 • جهت بهره مندی از محتوای دوره به صورت آنلاین استفاده از گوشی تلفن همراه بلامانع است.
 • جهت ورود به سامانه از مرورگر کروم استفاده شود.

 

                                                                                                    مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت
استقرار نظام آراستگی در دانشگاه
ممیزی واحدهای دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

با توجه به نامه شماره 447017 مورخ 1400/09/10 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص ممیزی استقرار نظام آراستگی (5s) در دانشگاه، خواهشمند است همکاران محترم با توجه به چک لیست و شیوه نامه استقرار نظام آراستگی ، نسبت به رعایت موارد مذکور اقدام لازم مبذول فرمایند.

چک لیست

شیوه نامه نحوه استقرار نظام آراستگی

                                                                                                             با تشکر

                                                                                          مدیریت، برنامه بودجه و توسعه مدیریت
استقرار نظام آراستگی در دانشگاه
ممیزی واحدهای دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

اطلاعیه

با توجه به نامه شماره 447017 مورخ 1400/09/10 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص ممیزی استقرار نظام آراستگی (5s) در دانشگاه، خواهشمند است همکاران محترم با توجه به چک لیست و شیوه نامه استقرار نظام آراستگی ، نسبت به رعایت موارد مذکور اقدام لازم مبذول فرمایند.

چک لیست

شیوه نامه نحوه استقرار نظام آراستگی

                                                                                                             با تشکر

                                                                                          مدیریت، برنامه بودجه و توسعه مدیریت