خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم


جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

با عنـوان تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک بارو

عنـوان: تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک بارو

 

ارائه كننده : مرتضی پورعلی درکا                  دانشجوي رشته: دکتری فیزیک               گرایش: اخترفیزیک

استاد راهنمای اول:  دکتر یوسفعلی عابدینی 

استاد راهنمای دوم: دکتر امین صالحی

مكان:  ساختمان علوم طبیعی، سالن سمینار 2        تاريخ: 17/03/1402     روز:  چهارشنبه      ساعت: 10 صبح     

 
زمان و مکان مصاحبه دکتری دانشکده علوم
7 خرداد الی 11 تیر، ساختمان شماره 4 دانشکده علوم، سالن سمینار


زمان و مکان مصاحبه دکتری دانشکده علوم

ساعت شروع مصاحبه: 8 صبح

مکان مصاحبه: ساختمان شماره 4 دانشکده علوم، سالن سمینار 

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
رشته شیمی: سرکار خانم علم بیگی 02433052477 و 02433054093
رشته فیزیک: سرکار خانم موسوی 02433054077 و 02433052264
رشته ریاضی: سرکار خانم نمین 02433054092 و 02433052585

 
دانشگاه زنجان برگزار می کند
پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، زمان: 1 تا 3 شهریور 1402

آدرس سایت: http://aimc54.znu.ac.ir

               مشاهده پوستر