خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم


جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج وموقعیت‌یابی ذرات وبررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک وپیس

 

عنـوان: توسعه تمام‌نگاری دیجیتال برای سنجش جبهه‌موج و موقعیت‌یابی ذرات و بررسی برخی کاربردهای زیستی طرح لک و پیس

 

  ارائه‌کننده: مجید پناهی                   دانشجوي رشته: فیزیک                 گرایش:  اتمی و مولکولی

  استاد راهنما: دکتر احمد درودی

  استاد مشاور: دکتر علیرضا مرادی

  مكان : آمفی تئاتر ساختمان علوم طبیعی (814)           تاريخ : 23/06/1401     روز: چهارشنبه        ساعت: 16

 
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان مطالعه فرآیند حذف کلر از ماده اولیه روی حاوی کلر به روش هیدرومتالورژی در تولید روی

 

عنـوان: مطالعه فرآیند حذف کلر از ماده اولیه روی حاوی کلر به روش هیدرومتالورژی در تولید روی

 

  ارائه كننده : مجید جعفری آقبلاغی                      دانشجوي رشته: شیمی     گرایش:  نانو

  استاد راهنمای اول: دکتر فرهاد کبیری                  استاد راهنمای دوم: دکتر محمد رضا یافتیان

  استاد مشاور اول: دکتر حسن شایانی جم                استاد مشاور دوم: دکتر بهمن فرجمند

   مكان : سالن سمینار     تاريخ : 1401.06.23     روز: چهارشنبه          ساعت: 16.00

 
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم

باعنـوان ارتقای کارآئی لیزرهای تپی حالت جامد با دمش دیود نور گسیل به روش بهینه سازی سامانه دمش نوری

 

عنـوان: ارتقای کارآئی لیزرهای تپی حالت جامد با دمش دیود نور گسیل به روش بهینه سازی سامانه دمش نوری

 

  ارائه كننده: سید مرتضی زاهدی دیزجی           دانشجوي رشته: فیزیک                   گرایش:  اتمی و مولکولی

  استاد راهنمای اول: دکتر محمد محمودی          استاد راهنمای دوم: دکتر امیر حسین فرهبد

  استاد مشاور: دکتر سعید قنبری

  مكان :آمفی تئاتر ساختمان علوم طبیعی (814)      تاريخ : 23/06/1401        روز: چهارشنبه     ساعت: 12-15

 
جلسه دفاع از رساله دکتری دانشکده علوم

باعنوان شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین های تشکیل دهنده بیوفیلم های استافیلوکال درحضور کوانتوم دات های گرافن

 

عنوان: شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین های تشکیل دهنده بیوفیلم های استافیلوکال در حضور کوانتوم دات های گرافن

 

ارائه کننده: صدیقه موسی نژاد                    دانشجوی رشته: نانو فیزیک-نانو ساختار

استاد راهنما: دکتر جمال داوودی

مکان: کلاس 6 فیزیک                 تاریخ: 23/6/1401       روز: چهارشنبه         ساعت:  9

 
جلسه دفاع از پايان نامه- گروه شیمی

باعنوان سنتز و شناسایی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و بررسی رفتار فتوکاتالیستی و الکتروشیمیایی آن‌ها

عنـوان: Synthesis and characterization of single wall carbon nanotubes and studies on

 

their photocatalytic and electrochemical behaviors

سنتز و شناسایی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و بررسی رفتار فتوکاتالیستی و الکتروشیمیایی آن‌ها

 

  ارائه كننده : سکینه قاسمزاده                           دانشجوي رشته: شیمی                                   گرایش:  معدنی

  استاد راهنمای اول: دکتر معصومه قربانلو

  استاد راهنمای دوم: دکتر حسن حسینی منفرد

  استاد مشاور: دکتر مهران جوانبخت                        

  مكان : سالن سمینار ساختمان علوم طبیعی کلاس 813          تاريخ :16/6/1401         روز: چهارشنبه   ساعت: 13-10  

 
شماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده علوم
به تفکیک رشته

شماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده علوم به تفکیک رشته 

نام

رشته

شماره تماس

خانم کریمی

آمار

4040

خانم غیورنمین

ریاضی

4092

خانم مسکار

زمین شناسی و محیط زیست

4044

خانم عباسی

زیست شناسی

2543

خانم علم بیگی

شیمی

2477

خانم موسوی

فیزیک

2264

 جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه فیزیک

باعنـوان اندازه‌گیری عمق اختفاء سیارات فراخورشیدی با آنالیز منحنی فازی

عنـوان: اندازه‌گیری عمق اختفاء سیارات فراخورشیدی با آنالیز منحنی فازی

 

ارائه كننده : محمد افتخار               دانشجوي رشته: فیزیک             گرایش:  فیزیک نجومی

استاد راهنمای اول: دکتر یوسفعلی عابدینی 

استاد راهنمای دوم: دکتر محمودرضا عشاق

مكان: سالن علوم           تاريخ : ۱۳ مرداد ۱۴۰۱     روز: پنجشنبه                 ساعت: ۱۲:۰۰  

 
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری - گروه شیمی

باعنـوان تهیه و بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود سولفوری با ساختار پوسته- حفره- هسته در باتری‌ لیتیم-سولفور...

عنـوان: تهیه و بررسی خواص الکتروشیمیایی الکترود سولفوری با ساختار پوسته- حفره- هسته در باتری‌ لیتیم-سولفور با الکترولیت آبی

 

 ارائه كننده : سلیمه گوهری کهنه­ شهری                  دانشجوي رشته: شیمی                  گرایش:  تجزیه

 استاد راهنمای اول: دکتر محمدرضا یافتیان

 استاد راهنمای دوم: دکتر محمدرضا سویزی

 استاد مشاور: دکتر حسن شایانی جم                                       

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم                تاريخ : 05/05/1401         روز:  چهارشنبه           ساعت: 14

 
شماره تلفنهای جدید کارشناسان آموزش دانشکده علوم
.

2536

کارشناس مسئول آموزش

2477 -4744

کارشناس گروه شیمی

خانم شراره علم بیگی

4077-2264

کارشناس گروه فیزیک

خانم الهه موسوی قیداری

4092

کارشناس گروه ریاضی

خانم سارا غیور نمین

4044

کارشناس گروه زمین شناسی و محیط زیست

خانم نسرین مسکار

4040

کارشناس گروه آمار

خانم فاطمه کریمی

2543

کارشناس گروه زیست شناسی 

خانم مریم عباسی 

 

 
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری- دانشکده علوم
با عنوان کاربردهایی از هسته ی نمو بازآفرین کرویسخنرانی بین المللی
با عنوان نگاهی به رسوبات دلتایی سازند بیدو در شمال کرمانسمینارهای گروه فیزیک
سخنرانی جناب آقای پروفسور یوسف ثبوتیجلسه دفاع از پایان نامه- دانشکده علوم
با عنوان بررسی پاسخ مگنتو اپتیکی بس ذره ای نانو ذرات آلیاژیاولین نشست بین رشته ای دانشگاه زنجان
سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 10 الی 12:30

دانشکده کشاورزی با همکاری دانشکده علوم برگزار می کند.

اولین نشست بین رشته ای دانشگاه زنجان

کاربرد اندازه گیری های اپتیکی در کشاورزی دقیق

 

زمان: سه شنبه 7 تیر 1401 ساعت 10 الی 12:30

مکان: دانشکده کشاورزی- ساختمان شماره 2- سالن اجتماعات

 
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری- گروه ریاضی

باعنـوان نیم گروه های انقباضی غیر خطی و معادلات تحولی وابسته به میدان های برداری یکنوا روی خمینه های هادامار

عنـوان: نیم گروه های انقباضی غیر خطی و معادلات تحولی وابسته به میدان های برداری یکنوا روی خمینه های هادامار

 

ارائه كننده : سعید محبی            دانشجوي رشته: ریاضی محض                   گرایش:  هندسه

استاد راهنمای اول: دکتر پرویز احمدی

استاد راهنمای دوم: دکتر هادی خطیب زاده

 مكان : ساختمان علوم طبیعی، سالن 814      تاريخ : 6/4/1401       روز: دوشنبه      ساعت: 11