خانه :: اساتید :: اخبار

اخباررصدخانه دانشگاه


دبستان پسرانه فرهنگیان در رصدخانه دانشگاه
بازدید روزانه دبستان پسرانه فرهنگیان زنجان از رصدخانه دانشگاه

در تاریخ هفتم آذر ماه 1402 تعداد 120 نفر از دانش آموزان دبستان پسرانه فرهنگیان زنجان پیرو هماهنگی لازم با روابط عمومی دانشگاه به مدت یک ساعت از رصدخانه دانشگاه بازدید و با تلسکوپ 8 اینچ به رصد خورشید پرداختند.

تعدادی از عکسهای این برنامه را در ادامه مشاهده م کنید:

با سپاس از آقای صیدی که یاریگر رصدخانه در این بازدید بودند.
دبستان دخترانه هاجر در رصدخانه دانشگاه
بازدید روزانه دبستان دخترانه هاجر زنجان از رصدخانه دانشگاه

در تاریخ 5 آذر ماه 1402 تعداد 60 نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه هاجر زنجان پیرو هماهنگی روابط عمومی دانشگاه از رصدخانه دانشگاه زنجان بازدید و با تلسکوپ 8 اینچ به رصد خورشید پرداختند.

تعدادی از تصاویر این بازدید در ادامه قابل مشاهده است:

با سپاس از آقای صیدی و آقای علیپور که یاریگر رصدخانه در این بازدید بودند.