خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاعیه پایان نامه دکتری مهندسی عمران
بررسی تأثیر خوردگی میلگردهای عرضی بر...31 شهریور سالن کاوه  دانشکده مهندسی (1-7-1399)

جلسه دفاع از رساله دکتری- گروه شیمی
عنـوان: بررسی سینتیکی واکنش ­های متیلن ایمین با برخی اکسیدکننده­ های اتمسفری  دانشکده علوم (26-6-1399)

اولين رساله دکتري در رشته ترويج و آموزش کشاورزي در دانشگاه زنجان
عنوان رساله دکتري: طراحي مدل پايداري کسب‌وکارهاي کوچک و متوسط کشاورزي در استان کرمانشاه  دانشکده کشاورزی (24-6-1399)

جلسه دفاع از رساله دکتری -گروه ریاضی
باعنـوان آنالیز روی برخی فضاهای تابعی ناارشمیدسی  دانشکده علوم (22-6-1399)