خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی
عنوان : شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی نماتدهای خاکزی راسته Triplonchida در برخی مناطق شمال ایران  دانشکده کشاورزی (15-9-1395)

جلسه دفاع از رساله دکتری- خانم وحیده عباسی
باعنـوان: نانو‌کاتالیست‌های هیبریدی کمپلکس‌های منگنز و آهن با پایه گرافن برای اکسایش هیدروکربن  دانشکده علوم (9-9-1395)

به گزارش خبرگزاری دانشجو
قائم مقام بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان:از دست دادن استقلال فکری و عملی آفت جنبش دانشجویی است.  روابط عمومی (15-9-1395)

به گزارش خبرگزاری دانشجو
تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه زنجان  روابط عمومی (15-9-1395)

به گزارش خبرگزاری دانشجو
حسینی در دانشگاه زنجان:امروز غرب زده ها علاقمند به آمریکا شده اند طرفدار 16 آذر  روابط عمومی (15-9-1395)

به گزارش خبرگزاری دانشجو
مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشگاه زنجان: امیدواریم تریبون نماز جمعه زنجان در اختیار دانشجویان قرار بگیرد  روابط عمومی (7-9-1395)

 Image Gallery Vertical Thumbnail Navigation Bar Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code