خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم
باعنوان سنتز آنزیم­های مصنوعی بر پایه نانو مواد و کاربردهای آنها  دانشکده علوم (26-2-1396)

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی-دانشکده علوم
باعنـوان نانو حامل‌های چند عاملی بر پایه Fe3O4@dendrimer به منظور انتقال هدفمند دارو به سلول‌های سرطانی و MRI  دانشکده علوم (26-2-1396)

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم
باعنـوان سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت نانوکاتالیست­های نامتقارن فلزی برای اکسایش انتخابی هیدروکربن­ها  دانشکده علوم (18-2-1396)

به گزارش خبرگزاری ایسنا
برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی در دانشگاه زنجان  روابط عمومی (1-3-1396)

به گزارش خبرگزاری مهر
رئیس ستاد انتخاباتی میرسلیم در استان زنجان  روابط عمومی (26-2-1396)

به گزارش خبرگزاری ایرنا
رئیس دانشگاه زنجان: وعده های توخالی، مشکلات کشور را حل نخواهد کرد  روابط عمومی (9-2-1396)

به گزارش خبرگزاری ایسنا
دانشگاه زنجان، میزبان کنفرانس اندیشه‌ها و فناوری‌های نوین در علوم جغرافیایی  روابط عمومی (9-2-1396)

 Image Gallery Vertical Thumbnail Navigation Bar Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code