خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع دکتری شیمی آلی- دانشکده علوم
باعنوان تهیه نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده.... چهارشنبه 11/11/96 ساعت 14 سالن سمینار دانشکده علوم  دانشکده علوم (1-11-1396)

جلسه دفاع از پايان نامه گروه آمار- دانشکده علوم
باعنـوان آزمون ایستایی داده‎‌های فضایی- زمانی یکشنبه 8/11/96 ساعت 10:30 سالن سمینار شیمی   دانشکده علوم (1-11-1396)

جلسه دفاع دکتری شیمی معدنی- دانشکده علوم
شنبه 30 دی 1396 ساعت 13 سالن سمینار دانشکده علوم   دانشکده علوم (27-10-1396)

به گزارش خبرگزاری ایلنا
حمیده زرآبادی در زنجان از حقوق دانشجویان می‌گوید   روابط عمومی (15-8-1396)

 Image Gallery Vertical Thumbnail Navigation Bar Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code