خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از پايان نامه گروه شیمی- دانشکده علوم
عنـوان: سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت آنتی باکتریال ترکیبات آلی کایرال  دانشکده علوم (29-6-1396)

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم
سنتز کاتاليزگرهاي جدید همگن و ناهمگن بر پايه کروم و بررسی فعاليت آن­ها در تريمريزاسيون اتيلن  دانشکده علوم (29-6-1396)

جلسه دفاع از پايان‌نامه دکتری فیزیک- دانشکده علوم
عنـوان: · سیاه­ چاله ­های غیر‌گرانشی و تابش هاوکینگ · شبکه­ ی شراره ­های خورشیدی  دانشکده علوم (28-6-1396)

جلسه دفاعیه گروه مهندسی عمران
ررسی مبانی روش‌های برآورد نحوه ته‌نشینی...29 شهریور سالن کاوه  دانشکده مهندسی (28-6-1396)

ارتقای پنج پله‌ای دانشگاه زنجان
ارتقای پنج پله‌ای دانشگاه زنجان در رتبه‌بندی Nature Index   روابط عمومی (21-6-1396)

دانشگاه زنجان جزو 18 دانشگاه برتر ایران در سال 2017
دانشگاه زنجان جزو 18 دانشگاه برتر ایران در سال 2017 رتبه‌بندی تایمز   روابط عمومی (21-6-1396)

حضور چهره‌ ماندگار فیزیک در دانشگاه زنجان
حضور چهره‌ ماندگار فیزیک در دانشگاه زنجان  روابط عمومی (21-6-1396)

اعزام 20 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان
اعزام 20 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان جهت حضور در اردوهای جهادی   روابط عمومی (21-6-1396)

 Image Gallery Vertical Thumbnail Navigation Bar Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code