خانه :: اساتید :: اخبار
به گزارش خبرگزاری ایسنا
برگزاری جشنواره غذاهای بومی و محلی در دانشگاه زنجان  روابط عمومی (1-3-1396)

به گزارش خبرگزاری مهر
رئیس ستاد انتخاباتی میرسلیم در استان زنجان  روابط عمومی (26-2-1396)

به گزارش خبرگزاری ایرنا
رئیس دانشگاه زنجان: وعده های توخالی، مشکلات کشور را حل نخواهد کرد  روابط عمومی (9-2-1396)

به گزارش خبرگزاری ایسنا
دانشگاه زنجان، میزبان کنفرانس اندیشه‌ها و فناوری‌های نوین در علوم جغرافیایی  روابط عمومی (9-2-1396)

 Image Gallery Vertical Thumbnail Navigation Bar Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code