خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک-دانشکده علوم
شبیه‌سازی حرکت مجموعه‌ای از ذرات پویا با برهمکنش‌های دوربرد  دانشکده علوم (4-12-1395)

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی
عنوان : مطالعه سرعت نفوذ آب تحت شدت‌های باران و درجات شیب در برخی خاک‌های منطقه نیمه‌خشک  دانشکده کشاورزی (24-11-1395)

جلسه دفاع از رساله دکتری کشاورزی
عنوان : مطالعه مراحل فنولوژی رشد زایشی و تغییرات بیوشیمیایی مرتبط در برخی از ارقام و ژنوتیپ‌های کیوی  دانشکده کشاورزی (23-11-1395)

به گزارش خبرگزاری دانشجو
اکران مستند "داد" در دانشگاه زنجان   روابط عمومی (3-12-1395)

به گزارش خبرگزاری دانشجو
15 اسفند،زمان برگزاری انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه زنجان/شرایط کاندیده ها و رای دهندگان   روابط عمومی (3-12-1395)

به گزارش خبرگزاری دانشجو
با سخنرانی حسن عباسی: اختتامیه چهارمین جشنواره ملی افسران جوان جنگ نرم در دانشگاه زنجان برگزار میشود.   روابط عمومی (2-12-1395)

به گزارش خبرگزاری دانشجو
سلسله برنامه های *صرفا جهت ازدواج*در دانشگاه زنجان برگزار میشود.  روابط عمومی (2-12-1395)

 Image Gallery Vertical Thumbnail Navigation Bar Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code