خانه :: اساتید :: اخبار
جلسه دفاع از رساله دکتری- خانم حمیده آهنکار
عنـوان: تهیه نانوذرات فریت و کاربرد آن­ها در سنتز آلی  دانشکده علوم (9-3-1395)

مشاور امور دینی در دانشگاه زنجان در گفتگو با ایسنا
با تغییر نام كتاب‌های درسی هیچ‌كس درس زندگی نمی‌آموزد  روابط عمومی (25-8-1394)

مهدی کمالی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایسنا
کیفیت به کارگیری زبان نشان‌دهنده وضعیت ذهنی کاربر آن است  روابط عمومی (19-8-1394)

رسول محرمی در گفت‌وگو با
خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان، اظهار کرد  روابط عمومی (19-8-1394)

آقاعلی قاسم‌نیا در گفت‌وگو با
خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه زنجان،‌ اظهار کرد  روابط عمومی (19-8-1394)

 Image Gallery Vertical Thumbnail Navigation Bar Theme - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code