خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردفتر ریاست و روابط عمومی


مناقصه نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه تاریخ 1بهمن تا یکشنبه تاریخ 5 بهمن ماه 99

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای)

 (نوبت اول)

دانشگاه زنجان در نظر دارد نگهداری، کاشت، توسعه، مرمت و بهسازی فضای سبز دانشگاه زنجان برای سال 1400-99 را از طریق انجام مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه (دارای گواهی تائید صلاحیت در رشته نگهداری و خدمات فضای سبز از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) می‌توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه 99/11/01 می‌باشد.

الف- شماره مناقصه (مرجع): 159

ب- شماره فراخوان درج شده در سامانه تدارکات الکترونیک:  2099003798000021

ج- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 99/11/01 تا ساعت 18 روز یکشنبه تاریخ 99/11/05، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه و نسبت به شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

د- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت 9 صبح روز  چهار شنبه تاریخ 99/11/15

ی- زمان و محل بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/11/18، دفتر معاونت اداری- مالی

ه- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانت‌نامه بانکی (مدت اعتبار تضمین‌های بانکی باید حداقل 3 ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد‌ها باشد) چک تضمین شده بانکی ( به نام دانشگاه زنجان ) و یا واریز وجه نقد به مبلغ 800/000/000 ریال ( هشتاد میلیون تومان) به شماره حساب 4001086207379272 نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده دانشگاه زنجان .

تذکر مهم:  مناقصه گران، از زمان دریافت اسناد تا ارسال پاکت الف، ب و ج الزاماٌ تمام مراحل را از طریق سامانه ستاد انجام خواهد داد و مناقصه‌گر به غیر از اقدام از سامانه ستاد، پاکت‌های الف، ب و ج را می‌بایست در یک پاکت اصلی قرار داده و به صورت فیزیکی تا ساعت 12 تاریخ 99/11/15، به دبیرخانه مرکزی دانشگاه زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

شماره تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر: مدیریت امور حقوقی و قراردادها، 33052826 و مسئول فضای سبز 33052731

روابط عمومی دانشگاه زنجان
دوره کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت بحران
ویژه آقایان کارمند رسمی و پیمانی
شهادت حضرت زهرا (س) تسیت باد
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت بادانتصابات صورت گرفته ماه اخیر
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه انتصابات انجام شد

طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه، دکتر پرویز احمدی عضو هیأت علمی گروه ریاضی به عنوان رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، دکتر امیرجواد مرادلو عضو هیأت علمی گروه عمران و دکتر امیر مومنی هزاوه عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به عنوان مدیر گروه های مذکور منصوب و از زحمات دکتر رامین دوست محمدی در طول تصدی ریاست کتابخانه مرکزی، دکتر حسن طاهرخانی و دکتر قربان ولیی در دوران مدیریت های گروه عمران و ادبیات فارسی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 سوابق علمی و پژوهشی ایشان به شرح زیر است:

دکتر پرویز احمدی دانشیار گروه آموزشی ریاضی، دوره‏ کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران (معادلات دیفرانسیل) طی سال های 80-1378 گذرانده است. دوره دکتری وی در دانشگاه تربیت مدرس (هندسه دیفرانسیل) طی سال های 87-1381 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

کتاب: یک جلد (تالیف)

تعداد کل مقالات: 25 عنوان

مقالات مجلات: 16 عنوان

مقالات همایش ها: 9 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 31 مورد

 

دکتر امیرجواد مرادلو دانشیار گروه آموزشی عمران، دوره‏ کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تربیت مدرس تهران و رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب طی سال های 78-1376 گذرانده است. دوره دکتری وی نیز در دانشگاه تربیت مدرس و رشته مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی طی سال های 85-1378 بوده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کل مقالات: 67 عنوان

مقالات مجلات: 19 عنوان

مقالات همایش ها: 48 عنوان

طرح های پژوهشی: 6 مورد

پایان نامه های راهنمایی شده: 38 مورد

 

دکتر امیر مومنی هزاوه استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دوره های کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه شهید بهشتی گذرانده است.

سوابق علمی ایشان به شرح زیر است:

تعداد کتاب: 3جلد تالیف، یک جلد ترجمه

تعداد کل مقالات: 22 عنوان

مقالات مجلات: 11 عنوان

مقالات همایش ها: 11 عنوان

پایان نامه های راهنمایی شده: 33 مورد
مسابقه نمایش نامه نویسی
مهلت ارسال آثار 15 بهمن 99
تسلیت حضور آقای دکتر بهرام ملکی

عرض تسلیت درگذشت خواهرزاده گرامی جناب آقای دکتر بهرام ملکی
ضمن عرض تسليت درگذشت "خواهر زاده" جناب آقاي دکتر بهرام ملکي زنجاني (معاونت اداري مالي) جهت شادي روح اموات، بويژه رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه قرائت نمائيم.


معرفی کتاب هفته
کتاب سوران سرد تالیف جواد افهمی
تسلیت حضور آقای کوروش روحی فر

عرض تسليت در گذشت "پدر" جناب آقاي کوروش روحي فر (پژوهشکده)

ضمن عرض تسليت در گذشت "پدر" جناب آقاي کوروش روحي فر (پژوهشکده) جهت شادي روح اموات، بويژه رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه قرائت نمائيم.
 
تسلیت حضور آقای امیر اجاقلو

عرض تسليت در گذشت "پسر" همکار بازنشسته جناب آقای امير اجاقلو (واحد انتشارات قديم)

ضمن عرض تسليت در گذشت "پسر" همکار بازنشسته جناب آقای امير اجاقلو (واحد انتشارات قديم) جهت شادي روح اموات، بويژه رفتگان منتسب به دانشگاه زنجان فاتحه قرائت نمائيم.
 
راه اندازی سامانه خدمات الکترونیکی
در راستای سهولت ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان
کمک به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه در شزایط کرونایی
با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت تامین منابع مالی برای محرومین و اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه
www.kasbokarino.ir
همایش آنلاین نوآوری و تحول در کسب و کار-بهمن 1399
ارایه خدمات روانشناختی در بحران کرونا
با هدف پیشگیری از بروز یا کاهش اثرات آسیب های روانی در بحران کرونا

پیوست