خانه  :: اساتید  :: اخبار

کاردانشجویی در سایت های دانشکده
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
ارسال شده در مورخه: 28-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

روزچهاردهم

چهارشنبه 6 بهمن ماه 1400 (21-10-1400)

   

برنامه حضور کارشناسان آموزشی دانشکده مهندسی

7 اردیبهشت الی 10 اردیبهشت (06-02-1399)

   

برنامه حضور کارشناسان آموزشی دانشکده مهندسی

30 فرورودین الی 3 اردیبهشت (30-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی