خانه  :: اساتید  :: اخبار

زمان برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی
لزوم اخذ مجوز و روند آنزمان برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی در کلیه رشته گرایشها در ترم جاری (نیمسال اول1400-1399) مورخه 26 آذرتعیین شده است. لذا دانشجویان متقاضی مکلفندحداکثر تا تاریخ 19آذر ماه نسبت به اخذ مجوز شرکت در آزمون و ارائه آن به آموزش دانشکده اقدام نمایند.

روند اخذ مجوز:

1-اخذ درس آمادگي براي امتحان جامع در گلستان

2-تکمیل فرم آزمون جامع دکتری(http://www.znu.ac.ir/engineering/phd-programme)

  • تعیین دروس امتحانی توسط گروه
  • تایید استاد راهنما و مدیر گروه

3-تایید توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

4-امضا توسط معاون آموزشی دانشکده

5-امضا توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه

6-تحویل فرم به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

متقاضیان میتوانند به صورت غیر حضوری و با تکمیل و ارسال فرمword به صورت الکترونیکی به استاد راهنماو تایید ایشان، پیگیر مراحل باشند. در اینصورت فرمها پس از تایید استاد راهنما به مدیر گروه ارسال شده و از طریق اتوماسیون و از طرف مدیر محترم گروه به آموزش دانشکده ارسال میشود تا مجوز امتحان از تحصیلات تکمیلی دانشگاه اخذ شود.


ارسال شده در مورخه: 19-08-1399

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

برنامه حضور کارشناسان آموزشی دانشکده مهندسی

7 اردیبهشت الی 10 اردیبهشت (06-02-1399)

   

برنامه حضور کارشناسان آموزشی دانشکده مهندسی

30 فرورودین الی 3 اردیبهشت (30-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی