خانه  :: اساتید  :: اخبار

برنامه مسابقات والیبال
اسامی نفرات و جدول زمانبندی مسابقات والیبال دهه فجر کارکناناسامی اعضای تیمهای شرکت کننده در رشته والیبال کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان و برنامه مسابقات والیبال
بمناسبت دهه مبارکه فجر سال 1398

اسامی اعضای تیمهای والیبال کارکنان و اعضای هیات علمی

شهید باکری

شهید سردار سلیمانی

شهید همت

شهید بابایی

شهید صیاد شیرازی

1-علی محمد اقدم

2- میثم نظری

3- پرویز نظری

4-صادق مهدیون

5-مشهود قاسمی

6-علی سعادتی

7-یوسف رضایی

1-پیمان اسماعیلی نژاد

2-حسین رستمی

3-اسماعیل نصیری

4-محمد علی وفا

5-سلمان حیدری

6-مسعود سعادتی

7-رزاق خدایاری

8- ذبیح اله حسنی

1- علیرضا مسلمی

2- مجید بیات

3-اصغر سلیمانی

4- نعمت صادقی

5-محمدرضا قهرمانی

6-خسرو واجک

7- رضا خدایی

1-مرتضی شکوری

2-مهدی قهرمانی

3-اصغر لطفی

4- حسن سلیمانی

5-قادر حیدری

6-اکبر نصیری

7- جواد آخوندی

8- شیراله شامی

1-دکتر فرهاد بیات

2-دکتر سعید قنبری

3-ناصر نظری

4-دکتر مهدی ملکی

5-بهرام یارمحمدی

6-اصغر حسنی

7-دکتر قربان مهتابی

 

 

 

بازیهای روز اول 98/11/06یکشنبه

ساعت

بازیهای روزدوم 98/11/08 سه شنبه

ساعت

بازیهای روزسوم 98/11/13 یکشنبه

ساعت

شهید صیاد شیرازی - شهید سردار سلیمانی

16

شهید صیاد شیرازی - شهید بابایی

16

شهید همت- شهید باکری

16

شهیدبابایی – شهید همت

17

شهید سردار سلیمانی – شهید باکری

17

شهید سردار سلیمانی - شهید بابایی

17

بازیهای روز چهارم 98/11/15سه شنبه

ساعت

بازیهای روزپنجم 98/11/20یکشنبه

ساعت

 

شهید بابایی - شهیدباکری

16

شهید همت – شهیدسردار سلیمانی

16

شهید همت - شهید صیاد شیرازی

17

شهید صیاد شیرازی - شهید باکری

17

 

 

 

ارسال شده در مورخه: 30-10-1398

آخرين اخبار با موضوع: مدیریت تربیت بدنی

تعطیلی سالن های ورزشی

تعطیلی سالن های ورزشی دانشگاه زنجان (05-12-1398)

   

کسب مدال برنز مسابقات فوتبال دستی

کسب مدال برنز مسابقات فوتبال دستی استانی کارکنان دولت (30-11-1398)

   

چالش تناسب اندام

چالش تناسب اندام (29-11-1398)

   

نتایج مسابقات کارکنان و اساتید دانشگاه

نتایج مسابقات دهه مبارک فجر کارکنان و اساتید دانشگاه (29-11-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مدیریت تربیت بدنی

زمان سانس های استخر دانشگاه تا شروع ماه مبارک رمضان