خانه  :: اساتید  :: اخبار

زمان آزمون میان ترم دروس پایه
25 آبان لغایت 9 آذرنام درس

تاریخ امتحان

روز امتحان

ساعت شروع

ریاضی عمومی یک

25 /  08 /98

شنبه

15 :12

معادلات دیفرانسیل

29  / 08/ 98

چهارشنبه

15 :12

ریاضی عمومی دو

02  / 09/ 98

شنبه

15 :12

فیزیک عمومی یک

06 / 09/ 98

چهارشنبه

15 :12

فیزیک عمومی دو

09 / 09/ 98

شنبه

15 :12

 

ارسال شده در مورخه: 15-07-1398

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده مهندسی

زمان آزمون جامع

11 الی 13 آذرماه (15-07-1398)

   

زمان آزمون میان ترم دروس پایه

25 آبان لغایت 9 آذر (15-07-1398)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده مهندسی

دوره های آموزشی فنی و حرفه ای