خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 151-165 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
روابط عموميمیلاد کریمه اهل بیت مبارک
میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختران مبارک
03-04-1399
روابط عموميحضور آقای دکتر جدیری
عرض تسلیت درگذشت خواهر گرامی آقای دکتر ایوب جدیری (گروه زبان انگلیسی)
03-04-1399
مدیریت تربیت بدنیبرگزاری مسابقات غیر حضوری تکواندو (پومسه دانشجویان دختر و پسر)
برگزاری مسابقات غیر حضوری تکواندو (پومسه دانشجویان دختر و پسر)
04-04-1399
معاونت آموزشياطلاعیه شورای آموزشی دانشگاه در مورد نحوه برگزاری امتحانات
اطلاعیه شورای آموزشی دانشگاه در مورد نحوه برگزاری امتحانات آخر ترم نیمسال دوم 99-98
05-04-1399
دانشکده کشاورزی برنامه امتحانات مورخه 99/04/10 دانشکده کشاورزی
-
08-04-1399
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاطلاعیه جدید وبسایت مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان:
آخرین مهلت ثبت نام در سامانه مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان
08-04-1399
روابط عموميدهه کرامت گرامیباد
دهه کرامت گرامیباد
08-04-1399
دانشکده مهندسیزمان و محل امتحانات روز اول دانشکده مهندسی
10 تیرماه 1399
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: سه شنبه 10تیر تا شنبه تاریخ 14 تیرماه 99
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه خدمات خودرویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: سه شنبه 10تیر تا شنبه 14 تیرم
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از سه شنبه تاریخ 10تیر تا شنبه تاریخ 14تیرماه99
09-04-1399
دانشکده علومبرنامه اولین روز امتحان دانشکده علوم
سه شنبه 1399/04/10
09-04-1399
روابط عمومينوبت دوم مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از سه شنبه 10تیر تا شنبه تاریخ 14 تیر99
09-04-1399
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرشهدای شاخص کشور و استان زنجان در سال 99
مقام معظم رهبری: امروزه زنده نگه داشتن یاد خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست
10-04-1399
دانشکده کشاورزیشماره تلفن های آموزش دانشکده کشاورزی در ایام امتحانات
-
10-04-1399