خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 106-120 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت دانشجوييبرنامه زمانی تخلیه خوابگاه‌ها
برنامه زمانی تخلیه خوابگاه‌ها ویژه دانشجویان کاردانی و کارشناسی
12-03-1399
معاونت دانشجوييقابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در خصوص شرایط اسکان
12-03-1399
روابط عموميتسلیت حضور آقای دکتر فلاحت
عرض تسلیت درگذشت مادر گرامی آقای دکتر محمدصادق فلاحت (گروه معماری)
12-03-1399
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرسالگرد ارتحال امام راحل
و قیام 15 خرداد گرامی باد
13-03-1399
روابط عموميمناقصه خدمات خودرویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 18 تا 21 خرداد 99
13-03-1399
روابط عموميمناقصه امور خدماتی پشتیبانی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 18 تا 21 خرداد 99
13-03-1399
روابط عموميمناقصه ایاب ذهاب کارکنان دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از 18 تا 21 خرداد 99
13-03-1399
روابط عموميمناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی دانشگاه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 18تا 21 خرداد 99
13-03-1399
روابط عموميتسلیت حضور خانم مریم عباسی
عرض تسلیت درگذشت پدر گرامی سرکار خانم مریم عباسی (دانشکده علوم)
13-03-1399
روابط عموميگرامیداشت 14 و 15 خرداد
سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) و قیام پانزده خرداد گرامی باد
13-03-1399
مرکز رشد واحدهای فناوریبخشودگی اجاره بهای ماه‌های اسفند 98 و فروردین 99 واحدهای مستقر
به اطلاع واحدهای محترم مرکز رشد می‌رساند که با توجه به شرایط نامساعد کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا، بنا به
13-03-1399
معاونت آموزشياطلاعیه پایان کلاسها و چگونگی برگزاری امتحانات
اطلاعیه پایان کلاسها و چگونگی برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 (دانشگاه زنجان)
13-03-1399
روابط عموميعرض تسلیت حضور آقای اکبر نصیری
عرض تسلیت درگذشت برادر گرامی جناب آقای اکبر نصیری (اداره اموال)
15-03-1399
روابط عموميتسلیت حضور خانم نسرین احمدی و آقای جمال احمدی
عرض تسلیت درگذشت خواهر گرامی سرکار خانم نسرین احمدی و جناب آقای جمال احمدی (سازمان مرکزی)
17-03-1399
معاونت برنامه ریزی و نظارتگواهینامه دوره آموزشی تدبر در قرآن
صدور گواهینامه دوره آموزشی تدبر در قرآن، دریافت و ارسال آن به معاونت برنامه ریزی
17-03-1399