خانه  :: اساتید  :: اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند برگزار می کند
برگزاری اولین جشنواره ملی جریان (مرحله دانشگاهی)، زمان: تا 17 خردادماه 1403، زمان: تا 17 خردادماه 1403برگزاری اولین جشنواره ملی "جریان" (مرحله دانشگاهی)
برای شناسایی، معرفی و به اشتراک گذاشتن تجارب موفق فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
بخش های جشنواره:
_ افراد فعال فرهنگی برتر شامل:
1-اساتید هیات علمی
2- یاوران علمی(کارشناسان و مدیران)
_جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی برتر
_فعالیت های فرهنگی بین الملللی برتر
_دانشگاه های برتر فرهنگی
آخرین مهلت ارسال آثار و ایده ها:
تا 17 خردادماه 1403

راه ارتباطی با کارشناس(موسوی):
09933928576
@Admin_Znu_Farhangi


ارسال شده در مورخه: 12-03-1403

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

گروه مهندسی عمران برگزار می کند

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران، زمان: 22 و 23 خرداد ماه 1403 (22-03-1403)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند

سری جدید ثبت نام اردوی مشهد مقدس ویژه همکاران دانشگاهی، زمان: دوشنبه 21 خرداد ساعت 12 (20-03-1403)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند

اختتامیه هفدهمین جشنواره حرکت و چهاردهمین جشنواره تیتر بخش درون دانشگاهی خردادماه 1403، زمان: 8 خرداد ساعت 15 (19-03-1403)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی- دایره قرآن و عترت برگزار می کند

آئین اختتامیه سی‌و‌هشتمین جشنواره قرآن و عترت(ع) دانشجویان، زمان: یکشنبه 13 خرداد ساعت 15 (16-03-1403)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری معاونت اداری و مالی دانشگاه زنجان برگزار می کند