خانه  :: اساتید  :: اخبار

ابلاغ نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
.پس از گذشت حدود یک دهه از شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد شرکت‌های کوچک و بزرگ دانش‌بنیان و با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال گذشته، روش جدیدی برای ارزیابی و طبقه‌بندی این شرکت‌ها تصویب شده است.

در مدل ارزیابی جدید، علاوه بر سطح فناوری محصول، برنامه رشد 5 ساله شرکت‌ها نیز دریافت و بررسی می‌شود. مطابق با این نظام جدید، دانش‌بنیان‌ها به سه دسته شرکت‌های دانش‌بنیان «نوپا»، شرکت‌های دانش‌بنیان «نوآور» و شرکت‌های دانش‌بنیان «فناور» تقسیم می‌شوند و هر کدام از آنها مطابق با شرایطی که دارند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

آیین‌نامه جدید (مصوب 18/02/1402)، جایگزین نسخه‌های قبلی این آیین‌نامه و «شیوه‌نامه معیارهای کالاها/خدمات دانش‌بنیان برای بررسی کالاها/خدمات در کارگزاران ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» مصوب 31/03/1393، «مصوبه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نوع 3» مصوب 11/11/1399 و سایر مصوبات مغایر شده و تمامی نسخه‌های قبلی این آیین‌نامه، شیوه‌نامه‌ها و مصوبات مذکور، از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر، آیین‌نامه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان را مطالعه فرمایید.


ارسال شده در مورخه: 19-06-1402