خانه  :: اساتید  :: اخبار

شیوه نامه احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری
شیوه نامه احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتریبسندگی زبان خارجی دانشجویان دکتری

احتراما با توجه به شیوه نامه احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی ابلاغی وزارت علوم به شماره 299330/21 مورخ  07-10-1401 و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه نحوه احراز بسندگی زبان خارجی دانشجویان به یکی از صورت های زیر خواهد بود.

  1. کسب نمره قبولی در آزمون های بسندگی زبان انگلیسی طبق جدول ذکر شده در شیوه نامه مصوب دانشگاه.
  2. کسب نمره حداقل 50 درصد در درس زبان انگلیسی آزمون ورودی دوره دکتری با ارائه کارنامه معتبر و تائید مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
  3. تایید بسندگی زبان خارجی به تشخیص استاد راهنمای دانشجو و تائید گروه و دانشکده مربوطه

درخواست تایید احراز بسندگی زبان خارجی توسط استاد راهنما براساس شیوه نامه مصوب دانشگاه و راهنمای پیوست انجام خواهد شد.

جهت دریافت فایلهای مربوطه از لینک های زیر را انتخاب کنید:

شیوه نامه مصوب دانشگاه زنجان

راهنمایی تایید بسندگی زبان خارجی توسط استاد راهنما

شیوه نامه ابلاغی وزارت علوم


ارسال شده در مورخه: 24-12-1401

آخرين اخبار با موضوع: معاونت آموزشی

شیوه نامه احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری

شیوه نامه احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری (24-12-1401)

   

قابل توجه پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری

قابل توجه پذیرفته شدگان صرفا بر اساس سوابق تحصیلی آزمون سراسری «بهمن ماه 1401 » (12-11-1401)

   

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد

اطلاعیه دانشگاه زنجان در مورد پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد براي سال تحصیلی 1403 -140 (01-11-1401)

   

اطلاعیه آموزشی

تغییر تاریخ امتحانات روز 29دی ماه به 8 بهمن ماه سال جاری (20-10-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت آموزشی

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی