خانه  :: اساتید  :: اخبار

معاونت فرهنگی و اجتماعی_ انجمن علمی برق برگزار می کند
دوره مقدماتی متلب MATLAB، زمان: یکم اسفند 1401اخبار معاونت را در لینک زیر دنبال کنید:
 معاونت فرهنگی دانشگاه زنجان


ارسال شده در مورخه: 30-11-1401

آخرين اخبار با موضوع: سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی - کانون جوان آرا برگزار می کند

گزارش برگزاری جشن نیمه شعبان با عنوان "همایش بزرگ عصر جوان"، زمان: یکشنبه 14 اسفند 1401 (22-12-1401)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند

گزارش تصویری از اردوی زیارتی مشهد، زمان: 5 بهمن ماه 1401 (09-12-1401)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی_انجمن های علمی برگزار می کند

دومین جلسه همفکری با دبیران انجمن های علمی و عاملین فرهنگی دانشکده ها با حضور معاون محترم فرهنگی، زمان: 8 اسنفد 1401 (08-12-1401)

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی_کانون های فرهنگی برگزار می کند

سومین نشست کانون های فرهنگی و هنری با معاون و عوامل فرهنگی دانشگاه، زمان: چهارشنبه 05 بهمن ماه 1401 (08-12-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
سخنرانی/کنفرانس/دوره/کارگاه آموزشی برگزار شده در دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند