خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
عنوان : شناسایی قارچ های اندوفیت مو با تاکید بر عوامل بیماری نوار برگی مو و بررسی برخی از متابولیت های. . .عنوان : شناسایی قارچ ­های اندوفیت مو با تاکید بر عوامل بیماری نوار برگی مو و بررسی برخی از متابولیت های آنها در تاکستان های استان زنجان

ارائه کننده : سعید قاسمی اسفهلان

دانشجوی رشته (گرایش) :بیماری شناسی گیاهی قارچ شناسی

اساتید راهنما :     دکتر رقیه همتی- دکتر شهره محبی                                         

استاد مشاور :       دکتر مهدی ارزنلو                             

روز : شنبه       مورخ :1401/10/24     ساعت : 10-12 ظهر                  مکان : سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 

                                          تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 24-10-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

عرضه مستقیم محصولات تولیدی مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی

افتتاح فروشگاه لبنیات مزرعه در بازارچه دانشگاه با عرضه مستقیم محصولات تولیدی مزرعه آموزشی و پژوهشی (03-11-1401)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان :مدلسازی روند تغییرات ذخایر کربن آلی خاک های زراعی اقلیم نیمه خشک استان خراسان رضوی (27-10-1401)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسایی قارچ های اندوفیت مو با تاکید بر عوامل بیماری نوار برگی مو و بررسی برخی از متابولیت های. . . (24-10-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

بازگشت دوباره شور و نشاط دانشجویی پساکرونایی