خانه  :: اساتید  :: اخبار

انتخاب یک دانشجو پژوهشگر و یک دانشجو فناور برتر
مهلت ارسال فرم های تکمیل شده به معاونت پژوهشی دانشکده تا چهارشنبه 9 آذرماه 1401جهت دریافت فرم های مربوطه به مدیران محترم گروه ها مراجعه نمایید.

مهلت ارسال فرم های تکمیل شده به معاونت پژوهشی دانشکده تا چهارشنبه 9 آذرماه 1401

 


ارسال شده در مورخه: 08-09-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری فیزیک

در نیم سال اول سال تحصیلی 1403-1402 (08-09-1402)

   

انتشار شماره نخست نشریه علمی چینه نگاری و دیرینه شناسی

اولین مجله علمی دانشکده علوم (06-09-1402)

   

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری شیمی

در نیم سال اول سال تحصیلی 1403-1402 (13-08-1402)

   

اهدای مجموعه ای با ارزش به گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان

مجموعه با ارزشی از کتب، گزارش ها و نقشه های زمین شناسی ایران و همچنین مجموعه ای از سنگواره های بی مهرگان ایران (10-07-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری شیمی