خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم


جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی_ دانشکده علوم

با عنوان طراحی و سنتز لیگاندهای جدید برای تهیه چارچوب های فلز آلی

عنوان: طراحی و سنتز لیگاندهای جدید برای تهیه چارچوب های فلز آلی 

 

ارائه دهنده: نجمه ورناصری               دانشجوی رشته: شیمی                  گرایش: آلی 

استاد راهنمای اول: دکتر علی رمضانی                     استاد راهنمای دوم: دکتر علی مرسلی 

استاد مشاور اول: دکتر حمیده آقاحسینی                 استاد مشاور دوم: دکتر فریده گورانلو 

مکان: سامانه نیما                زمان: ۹۹/۵/۶                روز: دوشنبه                  ساعت: ۱۲ 

 
جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنـوان کاربرد استخراج فاز جامد و کمومتریکس در آنالیز مواد مخدر

عنـوان: کاربرد استخراج فاز جامد و کمومتریکس در آنالیز مواد مخدر

 

  ارائه كننده: صمد شکوهی راد              دانشجوي رشته: شیمی              گرایش: تجزیه

  استاد راهنمای اول: دکتر ناصر دلالی     

  استاد راهنمای دوم: دکتر حمید عبدالهی

  استاد مشاور: دکتر تهمینه باهری                                             

   مكان :سالن سمینار دانشکده علوم    تاريخ :6/5/99               روز: دوشنبه                  ساعت: 11:00  

 
شماره تلفن های آموزش دانشکده علوم
جهت ارتباط تلفنی با کارشناسان آموزشی دانشکده با شماره های ذیل تماس بگیرید.

 

شماره تلفن های آموزش دانشکده علوم

جهت ارتباط تلفنی با کارشناسان آموزشی دانشکده با شماره های ذیل تماس بگیرید.

 

 شماره تماس  معاونت آموزشی– آقای دکتر بهرامی  33054736

 شماره تماس مسؤل آموزش و گروه محیط زیست – خانم بهراملوییان 33054724

 شماره تماس  آموزش گروه شیمی– خانم علم بیگی  33052536

        شماره تماس  آموزش گروه های فیزیک و زمین شناسی– خانم موسوی  33054077

        شماره تماس آموزش گروه های ریاضی و آمار   - خانم غیور نمین 33054092

        شماره تماس آموزش گروه زیست شناسی – آقای حاجیلو 33052543

 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم
برگزاری دروس آزمایشگاهی و عملی در سامانه نیما

به اطلاع دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم می رساند:

دروس آزمایشگاهی و عملی از ۲۸ تیر لغایت ۸ مرداد در سامانه نیما در حال برگزاری می باشد.

 
برنامه اولین روز امتحان دانشکده علوم
سه شنبه 1399/04/10
اولین روز امتحان  سه شنبه  99.04.10 
ردیف تاريخ امتحان شماره و گروه درس نام درس مقطع  نام استاد درس شروع پايان محل امتحان نوع امتحان
1 سه شنبه 1399.04.10 1217037_01 زمين شناسي تاريخي كارشناسي مجيد ميرزايي عطاآبادي 8:00 10:00 سامانه نيما تشريحي
2 سه شنبه 1399.04.10 1212080_01 آشنايي با نظريه تصميم_آ.ك كارشناسي مهري جوانيان 8:30 10:30 سامانه نيما تشريحي
3 سه شنبه 1399.04.10 1213142_01 شيمي عمومي 1(شيمي 94) كارشناسي محمدرضا يافتيان 8:30 10:30 سامانه نيما تشريحي
4 سه شنبه 1399.04.10 1213163_01 شيمي معدني 1 (شيمي 94) كارشناسي مريم شاطريان 8:30 10:30 سامانه نيما تشريحي
5 سه شنبه 1399.04.10 1213172_01 اصول صنايع شيميايي (محض)(شيمي 94) كارشناسي رحمت اله پورعطا 8:30 10:30 سامانه سما لايو تشريحي
6 سه شنبه 1399.04.10 1213843_01 شيمي سطح و حالت جامد كارشناسي ارشد حامد بهرامي 8:30 10:30 سامانه نيما تشريحي
7 سه شنبه 1399.04.10 1214056_01 فيزيولوژي جانوري 2 كارشناسي محدثه ابراهيمي قيري 8:30 10:30 سامانه سما لايو تشريحي
8 سه شنبه 1399.04.10 1214079_01 بيوشيمي ساختار (97) كارشناسي مرضيه دهقان 8:30 10:30 سامانه سما لايو تشريحي
9 سه شنبه 1399.04.10 1214081_01 بيوشيمي متالبوليسم (97) كارشناسي مرضيه دهقان 8:30 10:30 سامانه سما لايو تشريحي
10 سه شنبه 1399.04.10 1214081_02 بيوشيمي متالبوليسم (97) كارشناسي وهب جعفريان 8:30 10:30 سامانه سما لايو تشريحي
11 سه شنبه 1399.04.10 1214787_01 زيست شناسي تكويني گياهي (97) كارشناسي ارشد الهه وطن خواه 8:30 10:30 سامانه سما لايو تشريحي
12 سه شنبه 1399.04.10 1215175_01 ترموديناميك و مكانيك آماري 1-(94) كارشناسي محسن بيگدلي 8:30 10:30 سامانه نيما تشريحي
13 سه شنبه 1399.04.10 1215248_01 فيزيك قطعات نيمه رسانا (94) كارشناسي رامين محمدخاني 8:30 10:30 سامانه نيما تشريحي
14 سه شنبه 1399.04.10 1215704_01 مكانيك كوانتومي پيشرفته 2 كارشناسي ارشد مولا داد نيك بخت 8:30 10:30 سامانه نيما تشريحي
15 سه شنبه 1399.04.10 1216150_01 حل عددي معادلات ديفرانسيل _ر.ك كارشناسي محسن درباني 8:30 10:30 سامانه نيما تشريحي
16 سه شنبه 1399.04.10 1216174_01 مباني كامپيوتروبرنامه سازي_ر.ك كارشناسي محمدرضا قائمي 8:30 10:30 سامانه نيما تشريحي
17 سه شنبه 1399.04.10 1216174_02 مباني كامپيوتروبرنامه سازي_ر.ك كارشناسي محمدرضا قائمي 8:30 10:30 سامانه نيما تشريحي
18 سه شنبه 1399.04.10 1212143_01 احتمال 1 (95) كارشناسي علي آقامحمدي 11:00 13:00 سامانه سما لايو تشريحي
19 سه شنبه 1399.04.10 1212148_01 فرآيندهاي تصادفي 1 (95) كارشناسي عباس رسولي 11:00 13:00 سامانه سما لايو تشريحي
20 سه شنبه 1399.04.10 1213141_01 رياضي عمومي2 (شيمي 94) كارشناسي سهيلا ميرزائي 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
21 سه شنبه 1399.04.10 1213141_02 رياضي عمومي2 (شيمي 94) كارشناسي سهيلا ميرزائي 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
22 سه شنبه 1399.04.10 1213165_01 شيمي معدني 2 (شيمي 94) كارشناسي محمدعلي رضواني 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
23 سه شنبه 1399.04.10 1213165_02 شيمي معدني 2 (شيمي 94) كارشناسي محمدعلي رضواني 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
24 سه شنبه 1399.04.10 1213683_01 مكانيك كوانتومي (98) كارشناسي ارشد محمد شادمان لاكمه سري 11:00 13:00 سامانه سما لايو تشريحي
25 سه شنبه 1399.04.10 1213697_01 كروماتوگرافي (98) كارشناسي ارشد محمدرضا يافتيان 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
26 سه شنبه 1399.04.10 1214093_01 مباني گياه شناسي (97) كارشناسي مهناز وفادار 11:00 13:00 سامانه سما لايو تشريحي
27 سه شنبه 1399.04.10 1214139_01 ريخت شناسي و تشريح گياهي (97) كارشناسي زهره طغرانگار 11:00 13:00 سامانه سما لايو تشريحي
28 سه شنبه 1399.04.10 1214226_01 تك ياخته شناسي(97) كارشناسي قاسم محمدي كاشاني 11:00 13:00 سامانه سما لايو تشريحي
29 سه شنبه 1399.04.10 1214809_01 فيزيولوژي توليد مثل (97) كارشناسي ارشد محدثه ابراهيمي قيري 11:00 13:00 سامانه سما لايو تشريحي
30 سه شنبه 1399.04.10 1214825_01 تنظيم متابوليسم(97) كارشناسي ارشد وهب جعفريان 11:00 13:00 سامانه سما لايو تشريحي
31 سه شنبه 1399.04.10 1215162_01 رياضي عمومي 1(94) كارشناسي محمدعلي اسم خاني 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
32 سه شنبه 1399.04.10 1215177_01 الكترومغناطيس1-(94) كارشناسي رامين محمدخاني 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
33 سه شنبه 1399.04.10 1215667_01 مباني طراحي اپتيكي (97) كارشناسي ارشد احمد درودي 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
34 سه شنبه 1399.04.10 1215694_01 فيزيك ليزر پيشرفته 1 (97) كارشناسي ارشد حميد نجاري 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
35 سه شنبه 1399.04.10 1215768_01 مكانيك آماري2 دكتري مولا داد نيك بخت 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
36 سه شنبه 1399.04.10 1216137_01 مباني جبر _ر.ك كارشناسي محمدعلي اسم خاني 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
37 سه شنبه 1399.04.10 1217116_01 زمين شناسي ايران كارشناسي نصراله عباسي 11:00 13:00 سامانه سما لايو تشريحي
38 سه شنبه 1399.04.10 1217151_01 سنگ هاي رسوبي_نظري كارشناسي افشين زهدي 11:00 13:00 سامانه سما لايو تشريحي
39 سه شنبه 1399.04.10 1217885_01 زمين شناسي اقتصادي منابع معدني ايران(97) كارشناسي ارشد قاسم نباتيان قشلاق 11:00 13:00 سامانه نيما تشريحي
40 سه شنبه 1399.04.10 1212160_01 روش هاي عددي و شبيه سازي (95) كارشناسي علي آقامحمدي 14:00 16:00 سامانه سما لايو تشريحي
41 سه شنبه 1399.04.10 1213147_01 رياضي در شيمي(شيمي94) كارشناسي محمد شادمان لاكمه سري 14:00 16:00 سامانه سما لايو تشريحي
42 سه شنبه 1399.04.10 1213167_01 شيمي معدني 3 (محض)(شيمي 94) كارشناسي محمدعلي رضواني 14:00 16:00 سامانه نيما تشريحي
43 سه شنبه 1399.04.10 1213185_01 شيمي صنعتي2(كاربردي) (شيمي 94) كارشناسي پروانه نخستين پناهي 14:00 16:00 سامانه سما لايو تشريحي
44 سه شنبه 1399.04.10 1213651_01 مباحث نوين در شيمي كاربردي (97) كارشناسي ارشد ميرسعيد سيد دراجي 14:00 16:00 سامانه سما لايو تشريحي
45 سه شنبه 1399.04.10 1215165_01 فيزيك عمومي 2-(94) كارشناسي نازيلا اسعدي 14:00 16:00 سامانه سما لايو تشريحي
46 سه شنبه 1399.04.10 1215243_01 اپتيك (94) كارشناسي حميد نجاري 14:00 16:00 سامانه نيما تشريحي
47 سه شنبه 1399.04.10 1215624_01 اختر فيزيك پيشرفته 1(97) كارشناسي ارشد حسين صفري 14:00 16:00 1 فيزيك(4فيزيك قديم) تشريحي
48 سه شنبه 1399.04.10 1216133_01 نرم افزار رياضي پيشرفته كارشناسي ارشد محسن درباني 14:00 16:00 سامانه نيما تشريحي
49 سه شنبه 1399.04.10 1216182_01 مباني نظريه محاسبه كارشناسي محمدرضا قائمي 14:00 16:00 سامانه نيما تشريحي
50 سه شنبه 1399.04.10 1216948_01 هندسه ديفرانسيل دكتري محمدباقر كاظمي 14:00 16:00 سامانه نيما تشريحي
51 سه شنبه 1399.04.10 1217121_01 زمين شناسي مهندسي كارشناسي جواد ايزديار 14:00 16:00 سامانه نيما تشريحي
52 سه شنبه 1399.04.10 1217843_01 پتروژنز سنگهاي آذين كارشناسي ارشد محمد ابراهيمي 14:00 16:00 1 زمين شناسي تشريحي
53 سه شنبه 1399.04.10 1219055_01 تغيير اقليم كارشناسي ارشد آزاده توكلي 14:00 16:00 كلاس 823 علوم طبيعي تشريحي
54 سه شنبه 1399.04.10 1216153_01 برنامه سازي پيشرفته _ر.ك كارشناسي اميرحسين شكوهي 16:30 18:30 سامانه نيما تشريحي

 

جهت مشاهده به صورت فایل pdf کلیک کنید. 

 
شماره تلفن های آموزش دانشکده علوم
جهت ارتباط تلفنی با کارشناسان آموزشی دانشکده با این شماره ها تماس بگیرید

جهت ارتباط تلفنی با کارشناسان آموزشی دانشکده با شماره های ذیل تماس بگیرید:

 

        شماره تماس  آموزش گروه شیمی– خانم علم بیگی  33052536

       شماره تماس  آموزش گروه های فیزیک و زمین شناسی– خانم موسوی  33054077

       شماره تماس آموزش گروه های ریاضی و آمار   - خانم غیور نمین 33054092

       شماره تماس آموزش گروه زیست شناسی – آقای حاجیلو 33052543

       شماره تماس مسؤل آموزش و گروه محیط زیست – خانم بهراملوییان 33054724

 
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری فیزیک
در روز یکشنبه 15 تیرماه راس ساعت 13

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری فیزیک در نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

به اطلاع دانشحویان دکتری فیزیک می­ رساند آزمون جامع در نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 در روز یکشنبه 15 تیرماه راس ساعت 13  برگزار خواهد شد.

 
اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری شیمی در نیمسال دوم 99-98
ارزیابی کتبی آزمون جامع در نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 در روز یکشنبه 8 تیرماه برگزار خواهد شد.

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری شیمی در نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

 

به اطلاع دانشحویان دکتری شیمی می­ رساند ارزیابی کتبی آزمون جامع در نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98 در روز یکشنبه 8 تیرماه برگزار خواهد شد.

خواهشمند است دانشجویان واجد شرایط (گذراندن دروس نظری، ارائه سمینار* و دارا بودن مدرک زبان مورد تایید دانشگاه**) از طریق بخش فرم­ها و آیین­ نامه­ ها در سایت گروه شیمی، فرم تقاضای امتحان جامع دکتری را دانلود و پس از تکمیل برای تایید به استاد راهنمای مربوطه تا مورخ 2/4/99 ایمیل فرمایند. از اساتید راهنما نیز خواهشمند است پس از تایید و پاراف، فرم را جهت بررسی و دریافت مجوز به ایمیل گروه شیمی (chem@znu.ac.ir) ارسال فرمایند.

مواد امتحانی آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری شیمی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 به شرح زیر تعیین شد.

-شیمی آلی: شیمی آلی 3،2،1 – سنتز مواد آلی- کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

-شیمی تجزیه: شیمی تجزیه1 – شیمی تجزیه 2- شیمی تجزیه 3 فصول 6، 8-10 ، 11، 13-17، 19، 20، 21، 26- 28 و 31

-شیمی فیزیک: کوانتوم، ترمودینامیک آماری، شیمی فیزیک پیشرفته

-شیمی معدنی: شیمی معدنی پیشرفته، طیف سنجی، فتوشیمی

-شیمی کاربردی: شیمی صنعتی- پدیده های انتقال- واکنش گاهها

* دانشجویانی که دروس نظری خود را گذرانیده ولی به دلیل تعطیلی دانشگاه بخاطر ویروس کرونا موفق به ارائه سمینار خود نشده­ اند، باید تا 31 خرداد ماه سمینار خود را ارائه و نمره سمینار در سامانه گلستان تایید شده باشد. ارائه سمینارها از طریق سامانه نیما و بصورت مجازی خواهد بود. در خصوص نحوه ارائه و اقدامات لازم در این مورد لطفا با استاد راهنمای خود در ارتباط باشید.

** براساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 23/2/99 به اطلاع می­ رساند با توجه به همه گیری بیماری کرونا و عدم برگزاری آزمون زبان در کشور دانشجویان دکتری که آماده شرکت در آزمون جامع هستند ولی به دلیل این شرایط نتوانسته اند نمره قبولی در آزمون زبان کسب نمایند می توانند در آزمون جامع که در تیرماه برگزار می گردد شرکت نمایند. ولی نمره آزمون جامع آنان ثبت نشده و حداکثر یک سال (31 خرداد سال 1400) فرصت دارند نمره قبولی در آزمون زبان خود را ارائه نمایند.

 
مراحل تکمیل فرایند انتخاب واحد درس کارآموزی در تابستان جاری
دانشجویان عزیزی که در نیم سال تابستان جاری نسبت به انتخاب واحد درس کارآموزی اقدام نموده اند

دانشجویان عزیز

با سلام و آرزوی سلامتی؛

 

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در نیم سال تابستان جاری نسبت به انتخاب واحد درس کارآموزی اقدام نموده اند  می رساند انجام مراحل زیر جهت تکمیل فرایند انتخاب واحد ضروری می باشد.

- هدف از کارآموزی گذراندن  160 ساعت در یکی از صنایع یا مراکز پژوهشی مرتبط با علمی شیمی بمنظور تطبیق آموخته های دانشگاهی با نیاز صنایع می باشد. 

- روند کار پس از انتخاب واحد کارآموزی در سامانه گلستان:

1- مراجعه به یکی از واحدهای صنعتی یا مراکز پژوهشی مرتبط با شیمی و اخذ موافقت اولیه با گذراندن کارآموزی (توصیه می شود به واحدهای صنعتی شهر محل سکونت خود مراجعه فرمایید.)

2- تماس با دفتر گروه شیمی (02433052477) جهت صدور معرفی نامه: با توجه به شیوع بیماری کوید 19 خواهشمند است از مراجعه حضوری خودداری فرمایید. در تماس با دفتر گروه لطفا ضمن معرفی خود نام واحد صنعتی و همچنین نام بالاترین مقام واحد صنعتی (برای مثال مدیر عامل) را جهت آماده سازی معرفی نامه بیان فرمایید. مسئول دفتر گروه پس از تهیه دعوتنامه تصویر آن را از طریق واتس اپ برای تان ارسال خواهد کرد.

3- مراجعه به واحد صنعتی، ارائه معرفی نامه و هماهنگی برای شروع کارآموزی. با توجه به اینکه زمان شروع ترم تابستان پس از اتمام امتحانات می باشد، از اینرو بعد از  24 تیرماه نسبت به شروع کارآموزی اقدام فرمایید.

4- مراجعه به سایت گروه شیمی، بخش فرمها و آیین نامه ها و دانلود فرم کارآموزی

http://www.znu.ac.ir/sciences/forms-rules

5- در تکمیل فرم کارآموزی لطفا به موارد زیر توجه کنید:

- استاد کارآموزی: یکی از اساتید گروه شیمی می باشد که تا انتهای تیر ماه در سامانه گلستان برای دانشجو از طرف گروه ثبت خواهد شد.  

- سرپرست کارآموزی: مسئول مستقیم شما در واحد صنعتی می باشد.

- تکمیل فرم شماره 2 (خلاصه گزارش هفتگی)  برای هر هفته از شروع تا اتمام دوره  (160 ساعت) ضروری می باشد.

( این برگه به تعداد هفته های کارآموزی توسط دانشجو تکمیل می گردد.)

- تکمیل و مهر و امضای فرم شماره  7 ( گواهی پایان دوره کارآموزی) توسط بالاترین مقام مسئول واحد صنعتی ضروری است.

6- پس ازگذراندن کارآموزی و تکمیل فرمهای مربوطه خواهشمند است از طریق ایمیل فرم تکمیل شده را به استاد کارآموزی خود ارسال فرمایید.

7- پس از ارسال فرم به استاد کارآموزی به سوالات احتمالی ارسالی از سوی استاد از طریق ایمیل پاسخ دهید.

- برای دانشجویان شیمی کاربردی نمره کارآموزی بصورت گذرانیده شده توسط استاد در سامانه گلستان ثبت خواهد شد.

- برای دانشجویان شیمی محض که درس کارآموزی را بعنوان یک درس دو واحدی اختیاری اخذ کرده اند نمره بصورت عددی در سامانه گلستان ثبت خواهد شد.

خواهشمند است از هر گونه استرس برای نحوه گذراندن کارآموزی خودداری فرمایید. توصیه می شود در حال حاضر بر روی دروس ترم جاری و امتحانات متمرکز شوید. بعد از اتمام امتحانات با آرامش و راحتی خیال به کارآموزی و دروس عملی بپردازید. 

 

                                                                                                                       با آرزوی سلامتی و موفقیت

                                                                                                                                 گروه شیمی

 
جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فیزیک- دانشکده علوم

باعنـوان بررسی ساختار ستاره‌های نوترونی تغییر شکل یافته در میدان مغناطیسی قوی

عنـوان: بررسی ساختار ستاره‌های نوترونی تغییر شکل یافته در میدان مغناطیسی قوی

 

  ارائه كننده : مینا سادات زمانی علی‌آبادی             دانشجوي رشته: فیزیک                     گرایش: اخترفیزیک

  استاد راهنما: دکتر محسن بیگدلی                               

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم                تاريخ : 4/4/99               روز: چهارشنبه               ساعت: 14:00

 
جلسه دفاع از رساله دکتری فیزیک- دانشکده علوم
باعنـوان ساختار شبکه­ ی پیچیده­ ی انرژی شراره­ های خورشیدی: نگرش الگوی ترکیبی

عنـوان: ساختار شبکه­ ی پیچیده­ ی انرژی شراره­ های خورشیدی: نگرش الگوی ترکیبی

 

ارائه كننده : امین نجفی               دانشجوي رشته: فیزیک            گرایش:  ماده چگال-زمینه سامانه های پیچیده

استاد راهنمای اول:  دکتر امیر حسین درونه

استاد راهنمای دوم: دکتر  حسین صفری

استاد مشاور اول: دکتر اکبر غیبی فطرت

استاد مشاور دوم: دکتر نسترن فرهنگ

مكان : سالن سمینار دانشکده علوم                تاريخ : 31/3/99           روز:  شنبه           ساعت: 19-17

 
جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنـوان مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات به روش شبیه سازی ...

عنـوان: مطالعه الکترودیالیز یون ها در محلول های آبی با استفاده از نانو صفحات

 به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی غیر تعادلی

 

  ارائه كننده : مریم کمال کندزی                     دانشجوي رشته: شیمی                  گرایش:  شیمی فیزیک

  استاد راهنما : دکتر محمد شادمان                                

  استاد مشاور : دکتر شریف ماتا                                     

  مكان : دانشکده علوم- سالن سمینار         تاريخ :21/03/99            روز: چهارشنبه            ساعت: 15-13  

 
جلسه دفاع از پایان نامه گروه فیزیک

باعنـوان سردسازی لیزری زیر حد دوپلری با استفاده از گذارهای چند فوتونی

عنـوان:  سردسازی لیزری زیر حد دوپلری با استفاده از گذارهای چند فوتونی

 

  ارائه كننده : واسع معینی                دانشجوي رشته: فیزیک          گرایش:  اتمی-مولکولی

  استاد راهنمای اول: استاد محمد محمودی

  استاد راهنمای دوم: دکتر  سعید قنبری

  استاد مشاور: دکتر سیده حمیده کاظمی                      

  مكان : سالن سمینار دانشکده علوم               تاريخ : 29 خرداد             ساعت: 16-18