خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم


برگزاری آزمون جامع دکتری کلیه گرایش­های شیمی، درتاریخ 98/8/29 ساعت8:30
مهلت تکمیل فرم اعلام آمادگی آزمون و تحویل آن به دفتر گروه تا تاریخ 98/8/22

بدین وسیله به اطلاع می رساند زمان برگزاری آزمون جامع دکتری کلیه گرایش­های شیمی در نیم سال اول سال تحصیلی 99- 98 روز چهارشنبه مورخ 98/8/29 ساعت 8:30 در محل اتاق جلسات دانشکده علوم می­ باشد.

لذا دانشجویان واجد شرایط (گذراندن دروس تئوری، ارائه سمینار و دارا بودن مدرک زبان مورد تایید دانشگاه) نسبت به تکمیل فرم اعلام آمادگی آزمون جامع و تحویل آن به دفترگروه تا 98/8/22 اقدام نمایند.

فرم های اعلام آمادگی وارزیابی آزمون جامع در لینک http://www.znu.ac.ir/sciences/forms-rules در  دسترس است.

 

عناوین دروس کتبی آزمون جامع گرایش­های شیمی

رشته-گرایش

عناوین دروس کتبی

شیمی آلی

1-­ سنتز مواد آلی

2-­ کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

3- شیمی آلی 2،1 ،3

شیمی تجزیه

1-­ شیمی تجزیه 1

2-­ شیمی تجزیه 2

3­-­ فصل­های 6، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 21، 26، 27، 28 و 31 کتاب اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ، هالر و نیمن (ویرایش پنجم)

شیمی فیزیک

1-­­ شیمی فیزیک پیشرفته

2-­ شیمی کوانتومی

3-­ ترمودینامیک آماری

شیمی معدنی

1-­ ­فتوشیمی

2- طیف سنجی معدنی

3- شیمی معدنی پیشرفته

شیمی کاربردی

1-­ شیمی صنعتی

2- پدیده­های انتقال

3-­ واکنشگاه­های شیمیایی