خانه  :: اساتید  :: اخبار

استقرار نظام آراستگی در دانشگاه
ممیزی واحدهای دانشگاه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانبا توجه به نامه شماره 447017 مورخ 1400/09/10 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص ممیزی استقرار نظام آراستگی (5s) در دانشگاه، خواهشمند است همکاران محترم با توجه به چک لیست و شیوه نامه استقرار نظام آراستگی ، نسبت به رعایت موارد مذکور اقدام لازم مبذول فرمایند.

چک لیست

شیوه نامه نحوه استقرار نظام آراستگی

                                                                                                             با تشکر

                                                                                          مدیریت، برنامه بودجه و توسعه مدیریت


ارسال شده در مورخه: 01-10-1400

آخرين اخبار با موضوع: مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

صدور شناسنامه آموزشی سال 1401

صدور شناسنامه آموزشی سال 1401 همکاران رسمی، پیمانی و قراردادی (13-06-1402)

   

برگزاری دوره آموزشی با عنوان :

"زیست عفیفانه، عفاف و حجاب" (30-03-1402)

   

برگزاری دوره آموزشی (تخصصی) با عنوان :

کشت سلول و روش خالص سازی DNA (13-03-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت

صدور شناسنامه آموزشی سال 1401