خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی


دوره آموزشی با عنوان "اخلاق کاربردی" (ویژه مدیران) برگزار می شود
زمان: اولین جلسه 20 آذر ماه 1398 از ساعت 8:30 لغایت 10:30

اطلاعیه

دوره آموزشی با عنوان "اخلاق کاربردی" (ویژه مدیران) به شرح ذیل برگزار می شود:

زمان : اولین جلسه روز چهارشنبه 20 آذرماه 1398 - ساعت 8:30 تا 10:30

مکان: سالن جلسات شهریاری

اسامی مخاطبین دوره مذکور از طریق رابطین محترم آموزشی اعضای غیرهیات علمی اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر

مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت