خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی


اطلاعیه
بهره برداری از سایت محتوای دوره های آموزشی برگزار شده

اطلاعیه

قابل توجه همکاران محترم :

به اطلاع می رساند جهت استفاده همکاران محترم از محتوای دوره های آموزشی برگزار شده، فایل مربوط به دوره های مذکور جهت بهره برداری در سایت معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت بارگذاری شده است.

آدرس سایت:     www.znu.ac.ir/planning/education