خانه  :: اساتید  :: اخبار

مصرف بهینه منابع آبی
" استفاده درست از منابع آب، موجب خوشنودی خداوند است "
ارسال شده در مورخه: 22-04-1400

آخرين اخبار با موضوع: معاونت فرهنگی اجتماعی

ثبت نام انتخابات

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه زنجان (05-08-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت فرهنگی اجتماعی

دوره های فرهنگی