خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارمعاونت فرهنگی اجتماعی


انجمن علمی دانشجویی جغرافیا برگزار می کند؛
نشست با موضوع "ایمن سازی فضاهای بی دفاع شهری"
انجمن علمی گروه ????جغرافیا تقدیم میکند
 
نشست: ایمن سازی فضاهای بی دفاع شهری
در روز سه شنبه ۱۳۹۸/۲/۳۱
ساعت: ۱۲ الی ۱۴
مکان: سالن روزبه (دانشکده انسانی)
با حضور دکتر محسن کلانتری

منتظر حضور گرمتان هستیم
انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه زنجان برگزار می کند؛
"فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری ایران"