خانه  :: اساتید  :: اخبار

ساعت کاری سالن مطالعه
ساعت کاری سالن مطالعه کتابخانه مرکزی
ارسال شده در مورخه: 03-09-1400

آخرين اخبار با موضوع: کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه زنجان برگزار می کند:

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات کتابخانه مرکزی و پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 1400 (22-08-1400)

   

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه زنجان برگزار می کند:

اهمیت و جایگاه موزه های دانشگاهی (25-07-1400)

   

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه زنجان برگزار می کند:

کارگاه آموزش مجازی آشنایی با خدمات کتابخانه مرکزی و پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (15-01-1400)

   

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه زنجان برگزار می کند:

کارگاه آموزش مجازی آشنایی با خدمات کتابخانه مرکزی و پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 99 (16-12-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه زنجان برگزار می کند: