خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارکتابخانه مرکزی


سفارش خرید کتاب
ثبت سفارش خرید کتاب از طریق سامانه سفارش

سفارش خرید کتاب


به اطلاع می رساند، تامین منابع اطلاعاتی (کتابهای چاپی و الکترونیکی) از طریق تکمیل فرم سفارش کتاب و در بازه زمانی حدود دو هفته انجام می شود.