خانه :: اساتید :: اخبار

اخبارکتابخانه مرکزی


خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
سفارش خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برای کتابخانه مرکزی

به نام پروردگار

با عنایت به برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب از 13 تا 23 اردیبهشت ماه، از کلیه اعضای محترم هیئت‌علمی، دانشجویان گرامی و کارکنان گرامی دانشگاه تقاضا می‌شود با مراجعه به سایت نمایشگاه و بخش جستجوی آن کتاب‌های موردنیاز خود را انتخاب نموده و جهت خرید به کتابخانه مرکزی دانشگاه  تا تاریخ 96/2/15 اعلام نمایند:

آدرس اینترنتی جستجوی کتاب‌های فارسی در سایت نمایشگاه

http://tibf.ir/fa/book?bookLang=fa

نحوه اعلام کتاب‌های موردنظر به کتابخانه مرکزی برای خرید:

         1- سامانه سفارش خرید کتاب:

http://www.znu.ac.ir/orderbook/ 

        2- ارسال لیست کتاب‌های انتخاب شده به ایمیل:

Lib_center@znu.ac.ir