خانه  :: اساتید  :: اخبار

کسب رتبه های برتر در مرحله کشوری بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی
کسب رتبه های برتر در مرحله کشوری بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور توسط دانش آموخته های دانشگاه زنجان.کسب رتبه های برتر در مرحله کشوری بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور توسط دانش آموخته های دانشگاه زنجان

میناعروجی

رشته مهندسی مواد

علی فدایی تفرشی

رشته مهندسی صنایع

رضا امیریعقوبی

رشته مهندسی صنایع

 

    در مرحله نهایی بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور که در 19 شهریور 1400 در مناطق دهگانه به صورت متمرگز برگزار شد دانشجویان کارشناسی دانشگاه زنجان سرکار خانم مینا عروجی در رشته مهندسی مواد و آقایان علی فدایی تفرشی و رضا امیر یعقوبی در رشته مهندسی صنایع حائز رتبه برتر کشوری شدند

بدینوسیله دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به این عزیزان و همچنین دوستانی که در مرحله اول حائز رتبه برتر شدند تبریک عرض می نماید


ارسال شده در مورخه: 25-08-1400