خانه  :: اساتید  :: اخبار

دانشجوی 77 ساله دانشگاه فارغ التحصیل شد.
آقای محمد حجتی دانشجوی کار شناسی ارشد رشته علوم اقتصاد در سن 77 سالگی فارغ التحصیل شدند.دانشجو آقای محمد حجتی متولد 1323 صادره از میانه در رشته علوم اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  در مقطع کارشناسی ارشد (آموزش محور) فارغ التحصیل شدند این موفقیت بزرگ را به ایشان تبریک گفته آرزوی مراتب بالا تر را برای ایشان خواستاریم.

                                                      <<  استاد تغییر باشیم نه قربانی آن  >>


ارسال شده در مورخه: 17-07-1400

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده علوم انسانی

روزهای حضور

همکاران دانشکده علوم انسانی (09-02-1399)

   

روزهای

حضور همکاران دانشکده علوم انسانی (31-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده علوم انسانی

روزهای