خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم انسانی


دانشجوی 77 ساله دانشگاه فارغ التحصیل شد.
آقای محمد حجتی دانشجوی کار شناسی ارشد رشته علوم اقتصاد در سن 77 سالگی فارغ التحصیل شدند.

دانشجو آقای محمد حجتی متولد 1323 صادره از میانه در رشته علوم اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  در مقطع کارشناسی ارشد (آموزش محور) فارغ التحصیل شدند این موفقیت بزرگ را به ایشان تبریک گفته آرزوی مراتب بالا تر را برای ایشان خواستاریم.

                                                      <<  استاد تغییر باشیم نه قربانی آن  >>
درگذشت خانم مریم فرمانی انوشه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصاد
درگذشت این دانشجوی عزیز، که بر اثر سقوط از کوه الموت رخ داده است را به خانواده داغدارش تسلیت عرض می نماییم

از خداوند متعال برای آن  مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای خانواده ارجمندش صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم خداوند قرین رحمتش فرمایید. . برای شادی روح آن مرحوم فاتحه ای قراعت فرمایید .
قابل توجه دانشجویان ورودی جدید
دانشکده علوم انسانی

راه های ارتباطی  مسئولین گروه ها  و آموزش و سایت

دانشکده علوم انسانی

 

رشته

کارشناس

تلفن کارشناس

روزهای حضور کارشناس

تلفن مدیر گروه

ایمیل گروه

روانشناسی

خانم باقری

4181

یکشنبه-سه شنبه  

4449

z.morovarti@znu.ac.ir

تاریخ

خانم عبدی

4099

شنبه-دوشنبه

4284

tamadon@znu.ac.ir

فلسفه

خانم دوستی

4103

یکشنبه –سه شنبه

4183

atrak.h@znu.ac.ir

زبان انگلیسی

خانم حق گویی

4104

 دوشنبه-چهارشنبه

2375

mahdinasiri@znu.ac.ir

ادبیات فارسی

آقای محمدی

4106

شنبه-سه شنبه  

4182

Am.hezaveh@znu.ac.ir

معارف اسلامی

آقای مهریاری

4180

 یکشنبه-چهارشنبه

4202

Rasooli@znu.ac.ir

اقتصاد

خانم محمدی

4331

شنبه –-دوشنبه

4302

Nmordkhani@znu.ac.ir

جغرافیا

خانم عباسی

آقای حسین زاده

4295

4203

یکشنبه –سه شنبه 
دوشنبه - چهارشنبه

4176

jafarihas@znu.ac.ir

مدیریت و حسابداری

 خانم نظری

آقای عزیزی

4003

4713

یکشنبه-سه شنبه  

شنبه- دو شنبه

 

4327

 

Jafari.mostafa@znu.ac.ir

 

علوم ورزشی

خانم جعفری

4105

یکشنبه- -سه شنبه

4122

Seifpanhi.j@znu.ac.ir

حقوق

خانم قاسمی

4329

شنبه –-دوشنبه

4292

bigdeli@znu.ac.ir

آموزش دانشکده

آقای صادقی

4191

شنبه- –دوشنبه-چهارشنبه

4204

z.morovarti@znu.ac.ir

تحصیلات تکمیلی

 خانم غفاری

 

4095

شنبه –دوشنبه 

4204

z.morovarti@znu.ac.ir

سایت دانشکده

خانم قزلباش

آقای رضایی

4125

4123

یکشنبه- -سه شنبه
شنبه –دوشنبه

 

 

 برگزاری کلاسهای دروس غیر فعال 1-400
کلاسهای دروس غیر فعال 1-400 همزمان به دانشجویان نو ورود بر گزار خواهد شد.

برگزاری کلاسهای دروس غیر فعال 1-400

به اطلاع دانشجویان محترمی که از دروس ورودی های جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد درس انتخاب کرده اند می رساند ، کلاسهای مذکور همزمان با شروع کلاسهای دانشجویان نو ورود برگزار خواهد شد.

                                                                                                         آموزش دانشکده علوم انسانی
نقد، تحليل و تصحيح انتقادي نزهت نامه علائي
جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع نقد، تحليل و تصحيح انتقادي نزهت نامه علائي

جلسه دفاع از رساله دکتری با موضوع نقد، تحليل و تصحيح انتقادي نزهت نامه علائي 

توسط خانم معصومه سام خانیانی

زمان 7 شهریور 1400 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.
اطلاعیه امتحانات دانشکده علوم انسانی
دانشجویان گرامی ضمن آرزوی توفیق در امتحانات، لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید

اطلاعیه امتحانات  دانشکده علوم انسانی

 دانشجویان گرامی ضمن آرزوی توفیق در امتحانات، لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید:

1- امتحانات پایان  نیمسال  992 به  صورت مجازی برگزار می گردد.

2-  در دروس نظری ضروری است امتحان به صورت کتبی باشد ودروس عملی در اختیار استاد هست که امتحان کتبی داشته باشد ویا کار عملی به صورت فایل و...دریافت کند.

3- محل امتحانات دروس نظری در سیستم گلستان، با گزارش 428  قابل دریافت می باشد .

4- محل امتحان در سامانه نیما ومودل( (moodle.znu.ac.ir و سما لایو (samalive.ir) می باشد اما مرجع نهایی در خصوص محل امتحان نظر استاد درس مربوطه می باشد .

5-ورود به نیما در هر صورت برای اعلام حضور در جلسه امتحان الزامی است .                                             

                                                                                                                                     

 

 
بدینوسیله به دانشجویان پر تلاش

رشته های کارشناسی مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به جهت کسب رتبه برتر

بدینوسیله به دانشجویان  پر تلاش رشته های کارشناسی مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی به جهت کسب رتبه برتر تبریک گفته و موفقیت روز افزونشان را از خداوند یکتا آرزومندیم.

  1. سیما محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
  2. سمیرا سعیدی دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 96
  3. زهرا خردادیان  دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ورودی 96
  4. سارا پرستالوی زنجانی دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ورودی 97
  5. الهه محمدی دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 97
  6. مهشاد اشرفی دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ورودی 98راه های ارتباطی مسئولین گروه ها و آموزش و سایت
دانشکده علوم انسانی

راه های ارتباطی  مسئولین گروه ها  و آموزش و سایت

دانشکده علوم انسانی

 

رشته

کارشناس

تلفن کارشناس

روزهای حضور کارشناس

تلفن مدیر گروه

ایمیل گروه

روانشناسی

خانم باقری

4181

یکشنبه-سه شنبه  

4449

z.morovarti@znu.ac.ir

تاریخ

خانم عبدی

4099

شنبه-دوشنبه

4284

tamadon@znu.ac.ir

فلسفه

خانم دوستی

4103

یکشنبه –سه شنبه

4183

atrak.h@znu.ac.ir

زبان انگلیسی

خانم حق گویی

4104

 دوشنبه-چهارشنبه

2375

mahdinasiri@znu.ac.ir

ادبیات فارسی

آقای محمدی

4106

شنبه-سه شنبه  

4182

Am.hezaveh@znu.ac.ir

معارف اسلامی

آقای مهریاری

4180

 یکشنبه-چهارشنبه

4202

Rasooli@znu.ac.ir

اقتصاد

خانم محمدی

4331

شنبه –-دوشنبه

4302

Nmordkhani@znu.ac.ir

جغرافیا

خانم عباسی

آقای حسین زاده

4295

4203

یکشنبه –سه شنبه 
دوشنبه - چهارشنبه

4176

jafarihas@znu.ac.ir

مدیریت و حسابداری

 خانم نظری

آقای عزیزی

4003

4713

یکشنبه-سه شنبه  

شنبه- دو شنبه

 

4327

 

Jafari.mostafa@znu.ac.ir

 

علوم ورزشی

خانم جعفری

4105

یکشنبه- -سه شنبه

4122

Seifpanhi.j@znu.ac.ir

حقوق

خانم قاسمی

4329

شنبه –-دوشنبه

4292

bigdeli@znu.ac.ir

آموزش دانشکده

آقای صادقی

4191

شنبه- –دوشنبه-چهارشنبه

4204

z.morovarti@znu.ac.ir

تحصیلات تکمیلی

 خانم غفاری

 

4095

شنبه –دوشنبه 

4204

z.morovarti@znu.ac.ir

سایت دانشکده

خانم قزلباش

آقای رضایی

4125

4123

یکشنبه- -سه شنبه
شنبه –دوشنبه

 

 

 قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم انسانی
نکاتی در خصوص برگزاری آزمون های پایان ترمجلسه معارفه دانشجویان ورودی های جدید
گروه فلسفه

معارفه گروه فلسفه

 با دانشجویان جدیدالورود مهر ۹۹ مقطع کارشناسی

با حضور مدیر گروه آقای دکتر جاهد و اساتید گروه خانم دکتر کاوندی

روز چهارشنبه مورخ۱۰ دی ماه ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳:۴۵
جلسه معارفه گروه اقتصاد
گروه کارشناسی و ارشد ورودی جدید دعوت هستند

گروه کارشناسی و ارشد ورودی جدید دعوت هستند


زمان: شنبه 99/9/29 

ساعت معارفه :

کارشناسی  12_12:30

کارشناسی ارشد  12:30_13 


 با نرم افزار سامانه نیما
جلسه معارفه دانشجویان ورودی های جدید
گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
کسب جایزه ویژه پروفسور حسابی
دکتر مسعود جلالی و دانشجو سید محمود حسینی صدیق از گروه جغرافیا این جایزه ویژه را دریافت نموده اند

ضمن تبریک به دکتر مسعود جلالی و دانشجو سید محمود حسینی صدیق و آرزوی کسب مدارج بالاتر به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند ایشان در جشنواره پایان نامه های برتر جایزه ویژه پروفسور حسابی را دریافت نمودند.و