خانه :: اساتید :: اخبار

اخباردانشکده علوم انسانی


راه های ارتباطی مسئولین گروه ها و آموزش و سایت
دانشکده علوم انسانی

راه های ارتباطی   مسئولین گروه ها  و آموزش و سایت

دانشکده علوم انسانی

رشته

کارشناس

تلفن کارشناس

روزهای حضور کارشناس

تلفن مدیر گروه

ایمیل گروه

روانشناسی

خانم باقری

4181

یکشنبه-سه شنبه  

4449

z.morovarti@znu.ac.ir

تاریخ

خانم عبدی

4099

شنبه-دوشنبه

4284

tamadon@znu.ac.ir

فلسفه

خانم دوستی

4103

یکشنبه –سه شنبه

 

atrak.h@znu.ac.ir

زبان انگلیسی

خانم حق گویی

4104

 دوشنبه-چهارشنبه

4162

hesamaliasin@znu.ac.ir

ادبیات فارسی

آقای محمدی

4106

شنبه-سه شنبه  

4182

Am.hezaveh@znu.ac.ir

معارف اسلامی

آقای مهریاری

4098

 یکشنبه-چهارشنبه

4202

Rasooli@znu.ac.ir

اقتصاد

خانم محمدی

4331

شنبه –-دوشنبه

4302

Nmordkhani@znu.ac.ir

جغرافیا

خانم عباسی

آقای حسین زاده

4295

4203

یکشنبه –سه شنبه 
دوشنبه - چهارشنبه

4176

jafarihas@znu.ac.ir

مدیریت و حسابداری

 خانم نظری

آقای عزیزی

4003

4713

یکشنبه-سه شنبه  

شنبه- دو شنبه

 

4327

 

Jafari.mostafa@znu.ac.ir

 

علوم ورزشی

خانم جعفری

4105

یکشنبه- -سه شنبه

4122

Seifpanhi.j@znu.ac.ir

حقوق

خانم قاسمی

4328

شنبه –-دوشنبه

4292

bigdeli@znu.ac.ir

آموزش دانشکده

آقای صادقی

4191

شنبه- –دوشنبه-چهارشنبه

4204

Amir_jabbari@znu.ac.ir

تحصیلات تکمیلی

 خانم غفاری

 

4095

شنبه –دوشنبه 

4204

Amir_jabbari@znu.ac.ir

سایت دانشکده

خانم قزلباش

آقای رضایی

4125

4123

یکشنبه- -سه شنبه
شنبه –چهارشنبه

 

 

 قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده علوم انسانی
نکاتی در خصوص برگزاری آزمون های پایان ترمجلسه معارفه دانشجویان ورودی های جدید
گروه فلسفه

معارفه گروه فلسفه

 با دانشجویان جدیدالورود مهر ۹۹ مقطع کارشناسی

با حضور مدیر گروه آقای دکتر جاهد و اساتید گروه خانم دکتر کاوندی

روز چهارشنبه مورخ۱۰ دی ماه ساعت ۱۲:۱۵ تا ۱۳:۴۵
جلسه معارفه گروه اقتصاد
گروه کارشناسی و ارشد ورودی جدید دعوت هستند

گروه کارشناسی و ارشد ورودی جدید دعوت هستند


زمان: شنبه 99/9/29 

ساعت معارفه :

کارشناسی  12_12:30

کارشناسی ارشد  12:30_13 


 با نرم افزار سامانه نیما
جلسه معارفه دانشجویان ورودی های جدید
گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
کسب جایزه ویژه پروفسور حسابی
دکتر مسعود جلالی و دانشجو سید محمود حسینی صدیق از گروه جغرافیا این جایزه ویژه را دریافت نموده اند

ضمن تبریک به دکتر مسعود جلالی و دانشجو سید محمود حسینی صدیق و آرزوی کسب مدارج بالاتر به اطلاع دانشگاهیان محترم می رساند ایشان در جشنواره پایان نامه های برتر جایزه ویژه پروفسور حسابی را دریافت نمودند.و
دلیل به تاخیر افتادن برگزاری برخی کلاسها در علوم انسانی
اطلاع اساتید و دانشجویان گرامی می رساندبرگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری گروه فلسفه

عنوان :" نظریه شخصیت درنظام فلسفی ملاصدرا "

ارائه كننده : مریم احمدی دانشجوي دکتری رشته: فلسفه وکلام اسلامی

استاد راهنما: خانم دکترسحر کاوندی، راهنمای دوم : دکتر محسن جاهد و مشاور : آقای دکتر جواد صالحی

 

تاريخ :99/5/28 روز: سه شنبه ساعت: 11.30 مكان : کلاس 222 دانشکده علوم انسانی