خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی برگزار می کند :
کارگاه آموزشی
ارسال شده در مورخه: 06-07-1400

آخرين اخبار با موضوع: معاونت فرهنگی اجتماعی

ثبت نام انتخابات

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه زنجان (05-08-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت فرهنگی اجتماعی

ثبت نام انتخابات