خانه  :: اساتید  :: اخبار

اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد (پذیرش بدون آزمون)
اعلام اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد (پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان)عطف به فراخوان مورخه 1/10/99   (پذيرش بدون آزمون تحصيلات تكميلي دانشگاه زنجان) افراد پذیرفته شده  مقطع کارشناسی ارشد به شرح جدول پیوست معرفي مي گردند

توجه:

·        پذيرش نهايي منوط به تاييد سازمان سنجش و پس از دريافت تاييد صلاحيت عمومي خواهد بود.

·        انصراف  حداکثر تا مورخ 25/12/99 با اعلام به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه امكان پذير است.

.        داوطلبان پذیرفته نشده حداکثر تا مورخ25/12/99  درخواست تجدید نظر کتبی را به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ارائه نمایند. 

برای دریافت اسامی اینجا را انتخاب کنید


ارسال شده در مورخه: 23-12-1399