خانه  :: اساتید  :: اخبار

انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی برگزار می کند :
وبینار ملی " کشت آئروپونیک زعفران "
ارسال شده در مورخه: 15-10-1399

آخرين اخبار با موضوع: معاونت فرهنگی اجتماعی

ثبت نام انتخابات

انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجویی در کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاه زنجان (05-08-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت فرهنگی اجتماعی

فراخوان