خانه  :: اساتید  :: اخبار

زمان برگزاری آزمون جامع گروههای دانشکده کشاورزی
<< اصلاحیه >>                       زمان برگزاری آزمون جامع گروههای دانشکده کشاورزی

ردیف

نام گروه

آزمون کتبی

 آزمون شفاهی

نحوه برگزاری

1

علوم باغبانی

دوشنبه 10 آذر 11صبح

دوشنبه 10 آذر 11صبح

حضوری

2

مهندسی تولید وژنتیک گیاهی

دوشنبه10 آذر 8صبح

چهارشنبه 12آذر 8 صبح

مجازی در سامانه نیما

3

خاکشناسی

دوشنبه10 آذر 8صبح

یکشنبه 16 آذر  8 صبح

مجازی در سامانه نیما

4

گیاهپزشکی

شنبه1 آذر8صبح

شنبه  1 آذر 8 صبح

مجازی در سامانه نیما

5

توسعه کشاورزی

شنبه یک آذر ساعت8صبح

شنبه 8 آذر ساعت 8 صبح

مجازی در سامانه نیما

6

 آموزش کشاورزی

دوشنبه 3 آذر ساعت 8صبح

دوشنبه 10آذر 8 صبح

مجازی در سامانه نیما

7

ترویج کشاورزی

چهارشنبه 5 آذر ساعت 8صبح

چهارشنبه12آذر 8صبح

مجازی درسامانه نیما

8

تغذیه طیور

چهارشنبه 12 آذر  8صبح

شنبه 15 آذر 8 صبح

قابل توجه دانشجویان محترم این سه گرایش آزمون کتبی در دانشکده­‌ ‌‌‌بصورت‌حضوری‌وآزمون شفاهی‌بصورت مجازی در سامانه نیما برگزار خواهد شد.

9

تغذیه نشخوار کنندگان

چهارشنبه  12آذرساعت 8 صبح

شنبه 15 آذر 8 صبح

10

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

چهارشنبه 12 آذر8 صبح

شنبه 15 آذر 8 صبح

 

ارسال شده در مورخه: 18-08-1399

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

اطلاعیه

برگزاری تمامی کلاسهای نظری کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به صورت مجازی (12-01-1399)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

اطلاعیه