خانه  :: اساتید  :: اخبار

فرم گزارش تخلف های عدم رعایت پروتکل های بهداشتی
امکان گزارش تخلف عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در فرم بارگزاری شده در پورتال استانداری;
ارسال شده در مورخه: 22-07-1399