خانه :: اساتید :: اخبار

اخباراخبار علمی سایر دانشگاهها و مراکز


همزمان با تغییر ساعات رسمی کشور
تغییر برنامه ساعات ناهار و نماز در دانشگاه

به اطلاع کلیه اساتید ، همکاران  و دانشجویان محترم می رساند:

 ساعت ناهار و نماز از 31 شهريور ماه از ساعت 12 تا 13 می باشد.

***************************************

امور اداری دانشگاه