خانه  :: اساتید  :: اخبار

اسامی پذیرفته شدگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد
اسامی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد (پذيرش بدون آزمون تحصيلات تكميلي دانشگاه زنجان)عطف به فراخوان مرحله تکمیل ظرفیت   (پذيرش بدون آزمون تحصيلات تكميلي دانشگاه زنجان) افراد پذیرفته شده  مقطع کارشناسی ارشد به شرح جدول پیوست معرفي مي گردند

برای دریافت اسامی پذیرفته شدگان اینجا را کلیک کنید

توجه:

·        پذيرش نهايي منوط به تاييد سازمان سنجش و پس از دريافت تاييد صلاحيت عمومي خواهد بود.

.        داوطلبان پذیرفته نشده حداکثر تا مورخ15/7/99  درخواست تجدید نظر کتبی را به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه ارائه نمایند. 


ارسال شده در مورخه: 13-07-1399